Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Europa is etnisch divers vanwege de internationale migratie. Demografen schatten dat ongeveer 10 procent van de Europese bevolking uit migranten bestaat. In sommige stedelijke centra, zoals Amsterdam, kan dit percentage oplopen tot 30. Migratie is een tweesnijdend zwaard, stelt Charles Agyemang in zijn oratie.

Kerngegevens van evenement Gezonde migranten, gezonde maatschappij
Datum 12 juni 2019
Tijd 16:00
Locatie Aula - Oude Lutherse kerk
Ruimte Locatie
Agyemang, Charles, hoogleraar AMC, Global Migration, Ethnicity & Health
Charles Agyemang (foto: Dirk Gillissen)

Aan de ene kant heeft migratie veel positieve aspecten, omdat de verhuizingen de sociaaleconomische omstandigheden van migranten verbetert. Migratie biedt een vangnet tegen vervolging en geweld. En de nieuwkomers leveren een enorme sociale en economische bijdrage aan zowel het land van bestemming als het land van herkomst. Anderzijds blijven migranten in veel opzichten kwetsbaar, met name wat betreft hun slechte gezondheid.

Gezonde migranten zijn van belang, zowel voor de landen waar ze heen trekken als de landen waar ze vandaan komen, vanwege de enorme bijdrage die zij over en weer leveren. Helaas is de gezondheid van migranten nog steeds niet goed onderzocht. In Europa is de laatste decennia vooruitgang geboekt, met name bij het bepalen van de gezondheidslast onder de migranten. Er zijn echter nog veel uitdagingen, waaronder de ontwikkeling van realistische en haalbare oplossingen voor de chronische niet-overdraagbare ziekten, zoals suikerziekte, overgewicht en problemen met hart en bloedvaten. Het aanpakken van dit vraagstuk is van cruciaal belang om de gezondheid van migranten in Europa te verbeteren en in stand te houden, aldus Agyemang.

Voorafgaand aan de oratie is in de Singelkerk, vlakbij de Aula, het congres Challenges and Realistic Solutions to Migrant Health Burden in Europe. Het congres wordt georganiseerd door Amsterdam Public Health, waarin Amsterdam UMC, UvA en VU samenwerken.

Dhr. prof. dr. C.O. Agyemang, hoogleraar Migration and Health from a global perspective: Healthy Migrants Healthy Society.

Aula - Oude Lutherse kerk

Ruimte Locatie

Singel 411
1012 XM Amsterdam