Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Van oudere werknemers wordt in toenemende mate verwacht dat zij lang actief blijven op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd is de beeldvorming over oudere werknemers niet positief. Het stereotype beeld is dat oudere werknemers betrouwbaar en loyaal zijn, maar niet flexibel en niet gericht op innovatie. Dit beeld strookt niet met de werkelijkheid, stelt Martine van Selm in haar oratie.

Kerngegevens van evenement Beeldvorming over oudere werknemers
Datum 20 september 2019
Tijd 16:00
Locatie Aula - Oude Lutherse kerk
Selm, Martine van, hoogleraar FMG, Communicatiewetenschap
Martine van Selm

Media spelen een belangrijke rol in hoe wij over oudere werknemers denken. Het onderzoek van Van Selm en collega’s laat zien dat de media (traditionele, sociale en corporate media) stereotypen van oudere werknemers bevestigen, waardoor vooroordelen in stand blijven. Daarnaast is op basis van het onderzoek bekend dat krachtige beelden van oudere werknemers - getoond als een normale collega of als positief rolmodel - effectief kunnen zijn in het tegengaan van deze stereotypen, maar dat overdrijven contraproductief is. Effectieve interventies vereisen dus een goede balans, maar het is nog niet duidelijk hoe die balans kan worden bereikt. In haar onderzoek richt Van Selm zich op het ontwikkelen en onderzoeken van communicatie-interventies waarmee organisaties, overheden en beleidsmakers de stereotypering van oudere werknemers kunnen tegengaan. Daarbij staat de vraag centraal welke beelden van oudere werknemers via welke media voor welke doelgroepen effectief zijn.

Mw. dr. M. van Selm, hoogleraar Communicatiewetenschap, in het bijzonder Beeldvorming in Organisaties: Jong geleerd Oud gedaan: beeldvorming over oudere werknemers.

Deelname

Toegang vrij

Aula - Oude Lutherse kerk

Singel 411
1012 XM Amsterdam