Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Een beeld van de internationale artistieke avant-garde in het begin van de twintigste eeuw aan de hand van Van Doesburgs betrokkenheid.

Kerngegevens van evenement Theo van Doesburg: egocentrisch opportunist of voorvechter van de moderne abstracte kunst?
Startdatum 10 april 2003
Einddatum 17 juni 2012
Tijd 12:00

De veelzijdige kunstenaar Theo van Doesburg (1883-1931) is vooral bekend geworden als oprichter van het tijdschrift De Stijl en als vriend van Mondriaan. Minder bekend is dat hij ook een rol speelde in de internationale avant-garde. Marguerite Tuijn onderzocht of Van Doesburg hierbij alleen zijn eigen belang in zijn achterhoofd had of een onbaatzuchtig voorvechter van de abstracte kunst was. Tuijn selecteerde briefwisselingen van Van Doesburg met de beeldhouwer Archipenko, de dadaïst Tzara, de filmmaker en schilder Richter en de schilder en vormgever Prampolini. In de correspondentie vond zij bewijzen voor beide opvattingen. Naar aanleiding van de geselecteerde brieven schetst zij een algemeen beeld van de dagelijkse gang van zaken bij de contacten en activiteiten van de avant-garde. Uit zijn brieven blijkt Van Doesburg behalve een kunstenaar die doelbewust werkte aan de kunst van de toekomst, ook een opportunistische tacticus te zijn, die zijn eigen belangen vaak vooropstelde.

Deelname

Toegang vrij.

Mw. M.I. Tuijn