Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

In veel situaties moeten beslissingen worden genomen, terwijl er geen zekerheid is over de gevolgen van de keuze. Tim Willems laat zien dat optimaal bewust experimenteren deze onzekerheid kan reduceren. Willems past dit principe toe op een situatie waarbij onzekerheid omtrent de gevolgen van menselijke acties een rol speelt: het klimaatdebat.

Kerngegevens van evenement Optimaal experimenteren ingezet bij klimaatdebat
Datum 1 juni 2012
Tijd 11:00 -11:00
Locatie Aula - Oude Lutherse kerk

In veel situaties moeten beslissingen worden genomen, terwijl er geen zekerheid is over de gevolgen van de keuze: zo weet een supermarkt niet zeker wat er met de verkochte hoeveelheid van een product gebeurt wanneer de prijs ervan met 10 procent wordt verlaagd. Dergelijke onwetendheid is kostbaar: is de eerder genoemde supermarkt nu beter af wanneer ze haar prijs met 10 procent verlaagt of niet? Tim Willems laat zien dat, door middel van bewust experimenteren, deze onzekerheid kan worden gereduceerd en daardoor optimaal is. De supermarkt krijgt zo een prikkel om haar prijsstelling bij tijd en wijle aan te passen (te ‘prijs-experimenteren’), om daarmee beter inzicht te krijgen op de optimale prijs. Willems past dit principe toe op een ander voorbeeld waarbij onzekerheid omtrent de gevolgen van menselijke acties een rol speelt: het klimaatdebat. In dit debat trekken zogenoemde ‘klimaatsceptici’ de relatie tussen broeikasgasuitstoot en de opwarming van de aarde in twijfel. Aangezien het optimale klimaatbeleid afhangt van de oorzaken van klimaatverandering, is het waardevol om te weten waardoor klimaatverandering nu precies gedreven wordt. Willems laat zien dat klimaatsceptici hoe dan ook zouden moeten pleiten voor minder broeikasgasuitstoot. Alhoewel een verhoging van de uitstoot het leerproces eveneens zou kunnen bespoedigen, heeft die optie als nadeel dat het uitstoten van broeikasgassen onomkeerbaar is. Wanneer na het verhogen van de CO2-uitstoot zou blijken dat dit inderdaad leidt tot opwarming van de aarde, kan dit (naar dan bekend) schadelijke experiment niet meer worden teruggedraaid. Als gevolg hiervan wordt de vraag of men klimaatsceptisch is of niet, irrelevant in de beleidsdiscussie: welke positie men ook inneemt, men zou altijd moeten pleiten voor een vermindering van CO2-emissies. Voor ‘klimaatgelovers’ volgt dit uit het feit dat zij geloven dat het uitstoten van broeikasgassen schadelijk is, terwijl ‘klimaatsceptici’ emissies zouden moeten terugdringen om meer te leren over de oorzaken van klimaatverandering.

Aula - Oude Lutherse kerk

Singel 411
1012 XM Amsterdam

Deelname

Toegang vrij

Dhr. T. Willems