Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Voor de opvoedingsfilosofie is een rol weggelegd binnen opvoeding en onderwijs, mits deze zich rekenschap geeft van het feit dat kennis altijd tot een bepaalde hoogte onzeker is. Hoe de opvoedingsfilosofie zich verder ontwikkelt, is afhankelijk van de betrokkenheid van de participantent aan het opvoedfilosofisch debat.

Kerngegevens van evenement Nog steeds constructieve rol weggelegd voor opvoedingsfilosofie
Datum 25 oktober 2012
Tijd 12:00
Locatie Agnietenkapel

Roel van Goor deed onderzoek naar de taak die de opvoedingsfilosofie heeft bij het denken over opvoeding en onderwijs. Van oudsher werd de opvoedingsfilosofie veelal geacht criteria en voorschriften te leveren voor respectievelijk de beoordeling en inrichting van de opvoedings- en de onderwijspraktijk. Met name sinds het zogeheten 'postmodernisme-debat' in de algemene wijsbegeerte is deze status radicaal ter discussie komen te staan, waardoor ook de mogelijke bijdrage die te verwachten valt van de opvoedingsfilosofie opnieuw onderwerp van debat is geworden. 

Van Goor verdiepte zich in dit debat, met name in de kennistheoretische argumenten die hierin een dominante rol speelden. Hij ontwikkelde een (zogenoemde discursief-contextualistische) theoretische positie die een uitweg biedt uit de ontstane impasse. Op die manier maakt hij het mogelijk te begrijpen dat de onvermijdelijke 'onzekerheid' die gepaard gaat met de ontwikkeling van kennis, niet betekent dat alles maar gezegd kan worden, of dat we zijn overgeleverd aan relativisme. 

De constructieve rol die de opvoedingsfilosofie vanuit deze benadering nog altijd kan spelen in het denken over opvoeding en onderwijs, illustreert Van Goor door in te gaan op het debat rond onderwijsachterstanden en de vraag hoe daarmee maatschappelijk gezien omgegaan kan worden. Zonder kant-en-klare antwoorden te leveren laat hij zien dat op grond van filosofisch onderzoek theoretisch inzichten gegenereerd kunnen worden die wel eens vragen op zouden kunnen roepen over de wijze waarop tegenwoordig met het thema ‘onderwijsachterstanden’ wordt omgegaan.

 

Dhr. R.L.C. van Goor: Facing Epistemic Uncertainty: Characteristics, Possibilities, and Limitations of a Discursive Contextualist Approach to Philosophy of Education. Promotor is dhr. prof. dr. M.S. Merry.

Agnietenkapel

Oudezijds Voorburgwal 229 - 231
1012 EZ Amsterdam

Deelname

Toegang vrij