Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Kinderen met ADHD zijn niet alleen heel druk, ze hebben in vergelijking met zich normaal ontwikkelende kinderen ook vaak een taalprobleem. Die problemen liggen met name op het gebied van de dagelijkse communicatie.

Kerngegevens van evenement ADHD-kind heeft vaak taalprobleem
Datum 30 november 2012
Tijd 13:00
Locatie Aula - Oude Lutherse kerk

Esther Parigger concludeert dat kinderen met ADHD op dit gebied net zo slecht scoren als kinderen met een ernstige spraak- en taalstoornis. Verder lijkt er een grote overlap tussen onoplettendheid/hyperactiviteit-impulsiviteit die ADHD-kinderen zo kenmerkt, en spraak- en leesproblemen.

Dat kinderen met ADHD moeite hebben op school wordt meestal geweten aan gedragsproblemen. Dit onderzoek maakt duidelijk dat  taalproblemen hierin ook een grote rol kunnen spelen. ADHD-kinderen zijn niet alléén ‘alle dagen heel druk’. Ze hebben in vergelijking met zich normaal ontwikkelende kinderen ook behoorlijke taalproblemen, met name in de dagelijkse omgang. Daarnaast weten we al dat kinderen met ADHD vaak moeite hebben op school, ze blijven bijvoorbeeld regelmatig zitten. Dit impliceert dat, niet alleen thuis of in de klas, maar ook in het onderzoek en in de behandeling van ADHD-kinderen, taal meer aandacht moet krijgen dan nu vaak het geval is.

Aan de andere kant wordt bij kinderen met een taalstoornis (ESM) de nadruk vaak gelegd op fonologische en grammaticale problemen. Pragmatische problemen zouden ook wel voorkomen, maar in mindere mate. Dit onderzoek toont aan dat interactievaardigheden van kinderen met een taalstoornis even slecht kunnen zijn als die van ADHD-kinderen, en bovendien significant slechter dan die van zich normaal ontwikkelende kinderen. Ook hier zou in de praktijk meer aandacht voor kunnen komen.

 

Mw. E.M. Parigger: Language and executive functioning in children with ADHD. Promotor is mw. prof. dr. A.E. Baker.

Aula - Oude Lutherse kerk

Singel 411
1012 XM Amsterdam

Deelname 

Toegang vrij