Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Julien Tomas beschrijft verdelingsvrije afrondingsmethoden van de sterfte-ervaring bij levensverzekeringen.

Kerngegevens van evenement Afrondingsmethoden sterfte-ervaring in levensverzekering
Datum 18 januari 2013
Tijd 10:00
Locatie Agnietenkapel

Net als parametrische methoden neigen ook deze methoden naar onzuivere schattingen, maar zodanig dat het mogelijk is een grotere onzuiverheid op te laten wegen tegen een lagere steekproefvariatie. De oneffenheden van de ruwe data worden afgevlakt. Afronden is echter meer dan gladmaken. Gladgemaakte kansen moeten de onderliggende data goed weergeven, en afronding zal vaak uitdraaien op een compromis tussen de best mogelijke fit en optimale gladheid.

Tomas gebruikt in zijn onderzoek onder meer kwesties over de keuze van de parameters voor het gladmaken, statistische eigenschappen van de schatters, criteria gebruikt bij modelselectie, constructie van betrouwbaarheidsintervallen en vergelijking van de modellen besproken en zowel numeriek als grafisch geïllustreerd

Overlevingstafels worden gebruikt om de eenjarige sterftekansen te beschrijven in een welomschreven populatie, in functie van de bereikte leeftijd en het kalenderjaar. Zulke kansen spelen een belangrijke rol bij het bepalen van premies en voorzieningen bij levensverzekeringen. De ruwe schattingen waarop overlevingstafels gebaseerd zijn, kunnen worden gezien als een steekproef uit een grotere populatie en zijn daarom onderhevig aan stochastische fluctuaties. Meestal echter wil men deze grootheden gladmaken om de karakteristieken van de sterfte van de beschouwde groep beter uit te lichten.

 

Dhr. J. Tomas: Quantifying Biometric Life Insurance Risks With Non-Parametric Smoothing Methods. Promotor is dhr. prof. dr. R. Kaas. Co-promotor is dhr. prof. dr. F. Planchet (Université Lyon 1 - ISFA).

Agnietenkapel

Oudezijds Voorburgwal 229 - 231
1012 EZ Amsterdam

Deelname

Toegang vrij