Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Veel kinderen en jongeren die worden blootgesteld aan kindermishandeling of aan crimineel gedrag krijgen te maken met jeugdbescherming en jeugdreclassering. De gezinnen van deze kinderen hebben steun nodig, maar vaak is er een gebrek aan motivatie om te veranderen en weerstand tegen professionele hulpverlening. Voor die gezinnen wordt een casemanagementbenadering ingezet. Inge Busschers doet onderzoek naar deze aanpak bij gezinnen die worden begeleid vanuit jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Detail Summary
Datum 21 november 2018
Tijd 11:00
Aula - Oude Lutherse kerk
Ruimte Locatie

Mw. I. Busschers: Child Safety Now. Towards Effective Case Management for Families in Child Protection and Youth Parole Services. Promotor is prof. dr. G.J.J.M. Stams. Copromotor is dr. L. Boendermaker (HvA).

Deelname

Toegang vrij

Aula - Oude Lutherse kerk

Ruimte Locatie

Singel 411
1012 XM Amsterdam