Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

De rol van niet-mededingingsbelangen bij de handhaving van Artikel 101 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) is al decennialang onderwerp van discussie. De vage verwoording van deze bepaling doet vermoeden dat er ruimte is voor de overweging van niet-mededingingsbelangen, maar beschrijft noch de precieze omvang van dergelijke afweging noch welke test deze afweging kan leiden.

Detail Summary
Datum 24 mei 2019
Tijd 11:00
Locatie Aula - Oude Lutherse kerk
Ruimte Locatie

Or Brook past een nieuwe combinatie toe van empirische, doctrinaire en normatieve benaderingen. Haar onderzoek is gebaseerd op een brede kwantitatieve en kwalitatieve analyse van alle Artikel 101 VWEU-procedures die werden gevoerd door de Europese Commissie, de EU-gerechten, de nationale mededingingsautoriteiten en de rechtbanken van vijf representatieve Lidstaten, vanaf de creatie van de EEG in 1958 tot 2017. Op basis van meer dan 3100 procedures biedt zij in haar onderzoek een overzicht van de manier waarop de afweging gebeurt in de praktijk.

Op zoek naar een proefschrift? Kijk dan hier.

Mw. O. Brook: Coding non-competition interests under Article 101 TFEU: A Quantitative and Qualitative Study. Promotor is prof. dr. C. Eckes. Copromotor is dr. K.J. Cseres.

Deelname

Toegang vrij

Download de samenvatting (PDF)
Aula - Oude Lutherse kerk
Aula - Oude Lutherse kerk

Ruimte Locatie

Singel 411
1012 XM Amsterdam