Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Steden en stadsregio's over de hele wereld staan onder toenemende druk om voedselproblemen aan te pakken. De groeiende verstedelijking enerzijds en de industriële voedselproductie en -distributie anderzijds, met de bijbehorende gezondheids-, milieu- en sociale kosten, worden algemeen erkend als zaken waar dringend aandacht aan moet worden besteed. Beleidsmakers, academici en activisten roepen op om de bestaande praktijken van voedselvoorziening in steden tegen het licht te houden, en doen voorstellen voor duurzamere manieren van werken, vaak onder het label ‘alternatieve’ voedselvoorzieningspraktijken.

Detail Summary
Datum 14 mei 2019
Tijd 14:00
Locatie Agnietenkapel
Ruimte Locatie

Agnese Cretella richt zich op de benaderingen die in Europese steden worden uitgewerkt onder de naam urban food strategies (stedelijke voedselstrategieën). Ze beschrijft deze strategieën als een brede verzameling aan inspanningen die gemeenten ondernemen om de voedselkwaliteit, en ook de toegang en de distributie van voedsel, te verbeteren vanuit het streven om zowel duurzaamheid als het algemene welzijn van de bevolking te verbeteren. Cretella ontwikkelt een definitie van urban food strategies, brengt hun spreiding in Europa in kaart en onderzoekt hun specifieke uitwerking in een aantal cases.

Op zoek naar een proefschrift? Kijk dan hier.

Mw. A. Cretella: Between Promise and Practice. Exploring the Politics of Urban Food Strategies in European Cities. Promotor is prof. dr. J. Grin. Copromotor is dr. A.M.C. Loeber.

Deelname

Toegang vrij

Agnietenkapel
Agnietenkapel

Ruimte Locatie

Oudezijds Voorburgwal 229 - 231
1012 EZ Amsterdam

Download de samenvatting (PDF)