Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

De toenemende groei van de menselijke bevolking en de uitbreidende schaal van menselijke activiteiten leiden tot verlies van biodiversiteit en tot wereldwijde veranderingen in klimaat en landgebruik. De ongekende snelheid waarmee huidige ecosystemen veranderen, zorgt voor verschuivingen in de verspreiding en aantallen van soorten, en veranderingen in fenologie, fysiologie en morfologie.

Detail Summary
Datum 7 juni 2019
Tijd 13:00
Locatie Aula - Oude Lutherse kerk
Ruimte Locatie

Om de besluitvorming in het beheer van ecosystemen te faciliteren moeten beheerders en belanghebbende de effecten van de veranderde omgeving op biologische systemen nauwkeurig kunnen voorspellen. Om nauwkeurig te kunnen voorspellen hoe populaties en levensgemeenschappen beïnvloed worden door veranderingen in hun leefomgeving is het nodig om de effecten op individuen expliciet te beschrijven.

Catalina Chaparro Pedraza onderzoekt de ecologische en eco-evolutionaire consequenties van omgevingsverandering op populaties met een zogenoemde ontogenetische habitatverschuiving. Hierin neemt zij expliciet de effecten van deze verandering op de levenscyclus mee.

Op zoek naar een proefschrift? Kijk dan hier.

Mw. P.C. Chaparro Pedraza: Populations Crossing Habitat Boundaries in the Face of Environmental Change. Promotor is prof. dr. A.M. de Roos.

Deelname

Toegang vrij

Aula - Oude Lutherse kerk
Aula - Oude Lutherse kerk

Ruimte Locatie

Singel 411
1012 XM Amsterdam

Download de samenvatting