Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Ewa Dabrowska onderzoekt hoe autoritaire regimes omgaan met de mogelijke spanningen tussen enerzijds de ideologie die ten grondslag ligt aan hun legitimiteit en anderzijds hun economisch beleid. Daarbij wil Dabrowska de beleidswijzigingen, als gevolg van deze spanningen, in kaart brengen. Ze doet haar onderzoek aan de hand van het Rusland van Vladimir Poetin.

Detail Summary
Datum 25 september 2019
Tijd 14:00
Locatie Agnietenkapel

Reeds aangetoond is hoe de teleurstelling van de Russische bevolking over de nominaal liberale hervormingen in de jaren negentig de machtsgreep van Vladimir Poetin in het jaar 2000 mogelijk maakte. Poetin was zich van deze teleurstelling terdege bewust en schiep daarom een legitimerende schijnideologie, gebaseerd op conservatieve ideeën die na de mislukte hervormingen aan populariteit wonnen. De invoering van liberale economische hervormingen zette Poetin echter onverminderd door. Dabrowska onderzoekt hoe Russische beleidsmakers omgingen met de spanningen tussen de ideologische opbouw van het systeem enerzijds en de bredere paradigmatische kaders van het economisch beleid anderzijds en tevens de invloed van de economische crisis  van 2008-2009 en de daaropvolgende politieke crisis op dit spanningsveld.  

Op zoek naar een proefschrift? Kijk dan hier.

Mw. E.A. Dabrowska: Authoritarian Politics of Ideas, Interests and Policy Change. Finance and Development in Putin's Russia. Promotor is prof. dr. G.R.D. Underhill.

Deelname

Toegang vrij

Download de samenvatting (PDF)
Agnietenkapel

Oudezijds Voorburgwal 229 - 231
1012 EZ Amsterdam