Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

In een archeologische stadsgeschiedenis belicht Ranjith Jayasena Amsterdam via de ondergrond als bron twee invalshoeken: de ruimtelijke ontwikkeling en de culturele geschiedenis. Ze gaat in het bijzonder in op de fenomenen ophogingen en aanplempingen. Ophogingen – het tot stand brengen van een kunstmatige ondergrond – vormen door de gehele geschiedenis van Amsterdam een rode draad. Daarnaast werd het stadsafval gebruikt voor ophogingen, waardoor deze een afspiegeling zijn van de stedelijke materiële cultuur. Water en land vormen een twee-eenheid die wezenlijk is de gehele geschiedenis van de stad: de hoogte van het water bepaalde tot welke hoogte het land moest worden gebracht. Tegelijkertijd gaat Jayasena in op de vraag hoe hoog water en land in het verleden lagen en welke informatie archeologische gegevens bieden over bodemdaling.

Detail Summary
Datum 18 december 2019
Tijd 15:00
Locatie Aula - Oude Lutherse kerk

Op zoek naar een proefschrift? Kijk dan hier.

Dhr. R.M. Jayasena: Graaf- en modderwerk. Een archeologische stadsgeschiedenis van Amsterdam. Promotor is prof. dr. J.H.G. Gawronski. Copromotor is prof. dr. G. van Tussenbroek.

Deelname

Toegang vrij

Aula - Oude Lutherse kerk

Singel 411
1012 XM Amsterdam