Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Tycho Dekkers laat zien dat adolescenten met ADHD meer risico’s nemen in het dagelijks leven dan hun leeftijdgenoten zonder ADHD. Het gaat hierbij onder andere om middelengebruik, delinquent gedrag, gokken, roekeloos gedrag in het verkeer en onveilige seks. De gevolgen hiervan kunnen verstrekkend zijn.

Kerngegevens van evenement Waarom nemen jongeren met ADHD meer risico’s?
Datum 28 januari 2020
Tijd 14:00
Locatie Agnietenkapel

Dekkers onderzoekt verschillende mechanismen om het verband tussen ADHD en risicovol gedrag bij adolescenten te verklaren. Hij concludeert dat adolescenten met ADHD, maar ook adolescenten zonder ADHD, gevoelig zijn voor de invloed van leeftijdgenoten bij het nemen van risico. Op het moment dat een leeftijdgenoot een adolescent aanspoort om risico te nemen, dan gebeurt dat over het algemeen ook. Aangezien veel risicogedrag in het dagelijks leven van adolescenten plaatsvindt in een sociale context, is het belangrijk deze vatbaarheid voor leeftijdgenoten te betrekken in de behandeling van adolescenten met ADHD. Bij deze groep is dit extra belangrijk, want uit de literatuur is bekend dat adolescenten met ADHD vaker betrokken zijn bij zogeheten deviante leeftijdgenoten, waardoor hun vatbaarheid voor de invloed van hen extra zal worden aangesproken.

Ouders betrekken

Daarnaast concludeert Dekkers dat de hoeveelheid kennis die een ouder heeft van het leven van een adolescent een rol speelt in het verband tussen ADHD en risicogedrag: hoe meer ADHD-symptomen een adolescent heeft, hoe minder de ouders over het algemeen op de hoogte zijn van wat er gebeurt in het leven van de adolescent. En hoe minder ouders weten, hoe meer risicogedrag de adolescenten vertonen. Het is dan ook belangrijk om ouders bij de behandeling van jongeren met ADHD die veel risicogedrag vertonen, te betrekken, zodat er thuis een sfeer ontstaat waarbij jongeren zich sneller geneigd zullen voelen te vertellen wat er in hun leven gebeurt.

Tot slot vond Dekkers dat adolescenten met ADHD op een suboptimale manier beslissingen nemen: de strategieën die zij hanteren in het maken van een beslissing zijn eenvoudiger dan de strategieën die hun leeftijdgenoten zonder ADHD hanteren. Het gebruik van eenvoudige strategieën betekent dat deze adolescenten minder informatie betrekken bij het maken van een keuze. Mogelijk leidt dit in het dagelijks leven vaker tot de risicovolle keuze.

Op zoek naar een proefschrift? Kijk dan hier.

Dhr. T.J. Dekkers: Why Adolescents with ADHD Take Risks: Biological, Cognitive and Social Mechanisms. Promotoren zijn prof. dr. H.M. Huizenga en prof. dr. A. Popma (Vrije Universiteit Amsterdam). Copromotor is dr. B.R.J. Jansen.

Agnietenkapel

Oudezijds Voorburgwal 229 - 231
1012 EZ Amsterdam