Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Switch to English

Anita Strockmeijer doet onderzoek naar werk en uitkeringsgebruik van Oost-Europese arbeidsmigranten in Nederland. Door de positie van arbeidsmigranten op de arbeidsmarkt in ogenschouw te nemen en te onderzoeken of deze verbetert bij een langer werkverleden en bij ervaren krapte en door patronen van werk te verkennen, ontstaat een beeld van hun sociaaleconomische positie. Door de sociaaleconomische positie mee te nemen in het beroep op de Nederlandse werkloosheidsuitkering – waarbij het totale beroep wordt bepaald door instroom in en duur van het verblijf – wordt het uitkeringsgebruik in een breder perspectief geplaatst. Strockmeijer beschouwt het uitkeringsgebruik hiermee niet als een geïsoleerd fenomeen maar als de uitkomst van een langer lopend proces.

Kerngegevens van evenement Werk en uitkeringsgebruik van Oost-Europese arbeidsmigranten in Nederland
Datum 12 februari 2020
Tijd 14:00
Locatie Agnietenkapel

Het onderzoek naar de sociaaleconomische positie van Oost-Europese arbeidsmigranten levert op dat zij overwegend een achtergestelde positie op de Nederlandse arbeidsmarkt hebben, waarvan de positie en de positieverbetering verschilt van andere groepen migranten. Dat komt tot uiting in de analyses van het uitkeringsgebruik: ze hebben vier keer zo veel kans om hun baan te verliezen als Nederlandse werknemers. Het hogere baanverlies verklaart vervolgens waarom zij vaker instromen in de WW dan Nederlandse werknemers. Het verschil in WW-instroom kan voor bijna 90 procent worden toegeschreven aan baankenmerken. Dit betekent dat de rol van strategisch gedrag om gebruik te maken van de sociale zekerheid niet kan worden uitgesloten, maar dat andere factoren een veel groter gewicht in de schaal leggen. De combinatie van hun hogere instroom, kortere verblijfsduur en lagere uitkering, leidt tot de conclusie dat het totale uitkeringsbeslag op de WW door Oost-Europese arbeidsmigranten niet sterk afwijkt van dat van Nederlandse werknemers.

Minisymposium

Op donderdag 13 februari 2020 organiseert stichting Talent Ontwikkeling Sociale Verzekeringen in samenwerking met AIAS-HSI en het SCP het minisymposium ‘De positie van Oost-Europese arbeidsmigranten: recente studies’. Hierbij reflecteren verschillende sprekers op het promotieonderzoek van Strockmeijer en vertellen zij over recent eigen onderzoek. Het symposium vindt plaats bij het Sociaal Cultureel Planbureau in Den Haag.

Op zoek naar een proefschrift? Kijk dan hier.

Mw. A.W. Strockmeijer: De arbeidsmarktpositie verklaart. Werk en uitkeringsgebruik van Oost-Europese arbeidsmigranten in Nederland. Promotoren zijn prof. dr. P.T. de Beer en prof. dr. J.M. Dagevos (Erasmus Universiteit Rotterdam).

Deelname

Toegang vrij

Download de samenvatting (pdf 8 p.)

Agnietenkapel

Oudezijds Voorburgwal 229 - 231
1012 EZ Amsterdam