Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Trudy van der Stouwe onderzoekt de effectiviteit van sociale-vaardigheidstrainingen in de behandeling van delinquente jongeren. In het bijzonder kijkt ze naar de effectiviteit van Tools4U, een individuele sociale-vaardigheidstraining die als taakstraf wordt ingezet voor delinquente jongeren in Nederland. Van der Stouwe vergelijkt de effectiviteit van Tools4U met die van een werkstraf of andere leerstraf.

Detail Summary
Datum 12 maart 2020
Tijd 12:00
Locatie Agnietenkapel

De hoge maatschappelijke en financiële kosten van jeugddelinquentie leiden ertoe dat de aanpak hiervan zich vooral richt op de behandeling, rehabilitatie en preventie van toekomstige recidive. Jeugddelinquentie wordt meestal verklaard door (een opeenstapeling van) criminogene risicofactoren, zoals een gebrek aan sociale vaardigheden. Op basis van de ‘Wat Werkt’-beginselen van effectieve justitiële interventies wordt aangenomen dat een behandeling die zich richt op vermindering van veranderbare criminogene risicofactoren, leidt tot een afname van recidive. Daarnaast moet er bij de meer ernstige problematiek of een hoog risico op recidive ook een intensievere behandeling ingezet worden.

Sociale-vaardigheidstraining is een van de generieke behandelvormen die vaak wordt ingezet ten behoeve van de behandeling van delinquente jongeren met een relatief laag recidiverisico. Een dergelijke training is gebaseerd op de aanname dat het delinquente gedrag een gevolg is van beperkte sociale vaardigheden of problemen in sociaal-cognitieve informatieverwerking, zoals het niet kunnen omgaan met groepsdruk of beïnvloed worden door antisociale denkpatronen, waardoor een jongere niet in staat is om het juiste (pro-sociale) gedrag te laten zien. Er is echter nog weinig empirisch bewijs voor deze aanname. Ook is onduidelijk voor wie en onder welke condities sociale-vaardigheidstraining het meest effectief is. Dit vormde aanleiding voor Van der Stouwe’s onderzoek.

Op zoek naar een proefschrift? Kijk dan hier.

Mw. T. van der Stouwe: From Antisocial to Prosocial? The Effectiveness of Social Skills Training for Juvenile Delinquents. Promotoren zijn prof. dr. G.J.J.M. Stams en prof. dr. P.H. van der Laan (VU). Copromotoren zijn prof. dr. J.J. Asscher en dr. M. Hoeve.

Deelname

Toegang vrij

Download de samenvatting (pdf, 6 p.)
Agnietenkapel
Agnietenkapel

Oudezijds Voorburgwal 229 - 231
1012 EZ Amsterdam