Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

De kwaliteit van de relatie tussen leerkracht en leerling is uitermate belangrijk in het basisonderwijs. Positieve relatiekwaliteit - gekenmerkt door wederzijds vertrouwen, warmte en open communicatie - heeft een gunstige invloed op de schoolse aanpassing van leerlingen. Negatieve relatiekwaliteit - gekenmerkt door wantrouwen, onbegrip en conflict - heeft een negatieve invloed op het functioneren van leerlingen op school. Ook leerkrachten ervaren vaak negatieve effecten van een ongunstige relatie met een leerling, zoals gevoelens van boosheid en stress.

Detail Summary
Datum 14 april 2020
Tijd 12:00

Met haar onderzoek wil Rianne Bosman inzicht geven in de ontwikkeling van leerkracht-leerlingrelaties in het basisonderwijs. Ze bekijkt waarom leerkrachten de relatie met leerlingen met verschillende soorten problematisch gedrag anders ervaren. Ook gaat ze na hoe de kwaliteit van de leerkracht-leerlingrelatie verbeterd kan worden door middel van een coachingsinterventie voor leerkrachten.

Op zoek naar een proefschrift? Kijk dan hier.

Mw. R.J. Bosman: Through the Teacher's Mind: Understanding and Improving Teacher-Child Relationships in Elementary School. Promotoren zijn prof. dr. P.F. de Jong en dr. H.M.Y. Koomen. Copromotor is dr. M. Zee.

Online verdediging

Vanwege de situatie rondom het coronavirus vinden de promoties aan de UvA niet – zoals gebruikelijk – plaats in Agnietenkapel of Aula. De promovendi verdedigen van achter hun pc of laptop thuis op het online platform ZOOM hun proefschrift tegenover hun begeleiders en de andere leden en de voorzitter van de promotiecommissie.