Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Tjebbe Gerverdinck onderzoekt een specifiek grondrecht dat (negatief) beperkingen kan stellen aan de bevoegdheden van de Staat op fiscaal gebied: het recht op ongestoord genot van eigendom. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) en de voormalige Europese Commissie voor de Rechten van de Mens (ECRM) hebben zich vele malen uitgesproken over uiteenlopende klachten van burgers en rechtspersonen over eigendom- aantastende belastingmaatregelen.

Kerngegevens van evenement Eigendomsgrondrecht en belastingen
Datum 9 juni 2020
Tijd 12:00

Niet zelden betreft het politiek uiterst gevoelige kwesties met een groot budgettair belang voor de Staat en belastingplichtigen. Het eigendomsgrond wordt beschermd op nationaal niveau doordat het is opgenomen in grondwetten. Grondrechten worden daarnaast supranationaal beschermd binnen de Europese Unie. Geverdinck analyseert aan de hand van de rechtspraak van EHRM, HvJ en een aantal nationale rechters in hoeverre het eigendomsgrondrecht de nationale soevereiniteit bij heffing en invordering van belastingen beperkt. Deze vraag wordt beantwoord op basis van het EVRM, het EU-recht en nationaal (constitutioneel) recht.

hier.

Dhr. T.C. Gerverdinck: Eigendomsgrondrecht en Belastingen. Promotor is prof. mr. P.J. Wattel.  Copromotor is prof. dr. O.C.R. Marres.

Online verdediging

Vanwege de situatie rondom het coronavirus vinden de promoties aan de UvA niet – zoals gebruikelijk – plaats in Agnietenkapel of Aula. De promovendi verdedigen van achter hun pc of laptop thuis op het online platform ZOOM hun proefschrift tegenover hun begeleiders en de andere leden en de voorzitter van de promotiecommissie.

De promotie is op het aangegeven tijdstip live mee te kijken op YouTube. Na afloop van de promotie wordt de link gedeactiveerd en wordt de livestream verwijderd.