Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Kinderen verschillen in het (ogenschijnlijke) gemak waarmee zij de klanken, woordbetekenissen en grammaticale regels van hun moedertaal leren. Sommige kinderen hebben zoveel moeite met het leren van taal dat het negatieve gevolgen heeft voor hun sociale interacties en schoolprestaties. Wanneer de problemen met het leren van taal geen duidelijke oorzaak hebben, dan spreken we van een “taalontwikkelingsstoornis” (TOS). Imme Lammertink onderzoekt de relatie tussen cognitieve vaardigheden, met name statistisch leren, en een taalontwikkelingsstoornis.

Detail Summary
Datum 11 juni 2020
Tijd 10:00

Statistisch leren is het herkennen van patronen en regelmatigheden, bijvoorbeeld in muziek of taal, om die vervolgens zelf toe te passen. In het Nederlands is dit bijvoorbeeld het vervoegen van werkwoorden als werkwoordstam +t (loopt, fietst, danst). Steeds meer onderzoek laat zien dat kinderen gevoelig zijn voor dit soort statistische regelmatigheden en dat deze gevoeligheid kinderen helpt om onbewust de grammaticale regels van hun moedertaal te leren. Lammertink stelt dat de taalproblemen zoals we die zien bij kinderen met TOS, deels verklaard zouden kunnen worden door een statistisch leerprobleem.

Op zoek naar een proefschrift? Kijk dan hier.

Mw. I.L. Lammertink: Detecting Patterns: Relating Statistical Learning to Language Proficiency in Children with and without Developmental Language Disorder. Promotoren zijn prof. dr. P.P.G. Boersma en prof. dr. J.E. Rispens. Copromotor is prof. dr. F.N.K. Wijnen.

Online verdediging

Vanwege de situatie rondom het coronavirus vinden de promoties aan de UvA niet – zoals gebruikelijk – plaats in Agnietenkapel of Aula. De promovendi verdedigen van achter hun pc of laptop thuis op het online platform ZOOM hun proefschrift tegenover hun begeleiders en de andere leden en de voorzitter van de promotiecommissie.