Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dhr. prof. dr. M. Pallemaerts is benoemd tot hoogleraar Europees milieurecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Foto: Jeroen Oerlemans

Dhr. prof. dr. M. Pallemaerts (1960) is benoemd tot hoogleraar Europees milieurecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Marc Pallemaerts studeerde rechten en politieke wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en Harvard Law School. Hij promoveerde in 1999 aan de VUB op het proefschrift Production, toxics and transnational law: an inquiry into the effectiveness of international and European Community environmental law. Zijn wetenschappelijk onderzoek heeft betrekking op diverse domeinen van het Europees en internationaal milieurecht, en hun implementatie in het nationale recht. Zo publiceerde hij in nationale en internationale tijdschriften meer dan vijftig artikelen over zeer uiteenlopende onderwerpen als grensoverschrijdende lucht- en waterverontreiniging, klimaatverandering, de regulering van internationale handel in gevaarlijke stoffen, de beginselen van het internationaal milieurecht, de opkomst van het begrip duurzame ontwikkeling in het internationaal en Europees juridisch discours, de handhaving en effectiviteit van het nationaal, Europees en internationaal milieurecht, het verband tussen mensenrechten en milieubescherming, en de procedurele milieurechten van burgers en verenigingen. Hij is auteur van het boek Toxics and Transnational Law: International and European Regulation of Toxic Substances as Legal Symbolism (Hart, Oxford, 2003) en (mede-)editor van zes verzamelwerken, waaronder The EU and Sustainable Development: Internal and External Dimensions (VUB Brussels University Press, Brussel, 2006).

Pallemaerts is sinds 2005 senior fellow en hoofd van het onderzoeksprogramma ‘Environmental Governance' bij het Institute for European Environmental Policy in Brussel/Londen. Daarnaast is hij deeltijds docent internationaal en Europees milieurecht aan de Université Libre de Bruxelles (ULB) en de VUB. Eerder was hij senior research fellow aan het Institute for European Studies van de VUB (2003-2005) en voorzitter van de Belgische Vereniging voor Milieurecht (1997-2003).

Pallemaerts' academische werkzaamheden sluiten aan bij een lange praktijkervaring in het nationale, Europese en internationale milieubeleid. Van 1992 tot 2003 was hij werkzaam als juridisch en beleidsadviseur bij het Kabinet van de Vlaamse minister van Leefmilieu en de federale Staatssecretaris voor Leefmilieu, en als adjunct-kabinetschef van de federale Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling. In deze functies trad hij op als vertegenwoordiger van de Vlaamse, respectievelijk Belgische regering, alsook van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie, in diverse internationale en Europese milieuonderhandelingen. Verder is Pallemaerts onder meer voorzitter geweest van Greenpeace Belgium (1985-1992).