Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Mw. mr. A.J.C. de Moor-van Vugt (1959) is benoemd tot hoogleraar Staats- en Bestuursrecht, in het bijzonder het Bestuursrecht, aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Mw. mr. A.J.C. de Moor-van Vugt (1959) is benoemd tot hoogleraar Staats- en Bestuursrecht in het bijzonder het Bestuursrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Adrienne de Moor-van Vugt promoveerde in 1995 aan de toenmalige Katholieke Universiteit Brabant (KUB) op het proefschrift Maten en Gewichten; het evenredigheidsbeginsel in Europees perspectief, waarin onder meer de invloed van het Europese recht op het bestuurlijk sanctierecht aan de orde komt. Voor dit proefschrift kreeg zij in 1997 de VAR-prijs van de Vereniging voor Administratief Recht. In haar Tilburgse oratie (2000) behandelde De Moor-van Vugt de relatie tussen toezicht en certificering, en tussen nationaal en communautair toezicht. Ze schreef tal van artikelen, boeken, onderzoeksrapporten en annotaties. Haar meest recente onderzoek richt zich vooral op het grensvlak van Europees en Nederlands bestuursrecht, met een nadruk op de inrichting van toezichtsarrangementen, subsidies en het bestuursprocesrecht. Daarbij gaat speciale aandacht uit naar de eisen die daaraan door het Europese gemeenschapsrecht worden gesteld. Zij deed in dat kader onder meer onderzoek naar milieutoezicht, (toezicht op) ESF-subsidies, staatssteun, toezicht op scheepvaartregelgeving en beveiligingsbedrijven en de procesrechtelijke inbedding van de toepassing van Europees recht door de bestuursrechter.

Als hoogleraar aan de UvA zal De Moor-van Vugt zich richten op de wisselwerking tussen het algemeen deel van het bestuurs(proces)recht en het Europese recht. Daarbij gaat haar belangstelling in het bijzonder uit naar de uitwerking daarvan op bepaalde terreinen, zoals het marktordenings- en financieel-economisch recht, gebieden waarin zij in haar werk als raadsheer gespecialiseerd is geraakt.

De Moor-van Vugt is sinds 2004 raadsheer bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven en daarnaast raadsheer-plaatsvervanger bij het Hof in Den Bosch. Van 1999 tot 2004 was zij verbonden aan de KUB (nu Universiteit van Tilburg), aanvankelijk als hoogleraar Bestuurlijk handhavingsrecht en vervolgens als Jean Monnet-hoogleraar Europees bestuursrecht. Daarvoor werkte zij aan dezelfde universiteit als onderzoeker en als universitair (hoofd)docent bij de Vakgroep Staatsrecht, bestuursrecht en bestuurskunde. De Moor-van Vugt maakt deel uit van de redactie van verschillende uitgaven op haar vakgebied en vervult verschillende bestuurs- en adviesfuncties. In het verleden was zij lid van de Commissie Evaluatie Awb III (Commissie Ilsink ), de visitatiecommissie Onderwijs Rechtsgeleerdheid van de VSNU en was zij aan de Universiteit van Tilburg verantwoordelijk voor de invoering van de bachelor-masterstructuur binnen de juridische faculteit.