Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Mw. dr. M.J. Trappenburg is benoemd tot bijzonder hoogleraar Sociaal-politieke aspecten van de verzorgingsstaat aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen.

Mw. dr. M.J. Trappenburg (1962) is benoemd tot bijzonder hoogleraar Sociaal-politieke aspecten van de verzorgingsstaat aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel is ingesteld vanwege de Stichting Willem Drees-lezing.

Margo Trappenburg richt zich in haar onderzoek op ‘mens en moraal in de veranderende verzorgingsstaat'. Ze onderzoekt in het bijzonder hoe professionals zorg verdelen als ze moeten opereren in een politieke context waar steeds meer marktgedrag en ondernemerschap wordt verwacht. Daarbij bekijkt zij hoe artsen en andere professionals in de zorg daar tegenover staan en hoe patiënten erover denken. Daarnaast bestudeert Trappenburg hoe uitvoerende ambtenaren (klantmanagers) zich opstellen als de regels worden veranderd in het nadeel van bijstandsgerechtigden. Hoe wegen zij het belang van het individu af tegen dat van het collectief? Wat gebeurt er met de rechtvaardigheidsopvattingen van burgers als de verzorgingsstaat wordt ingeperkt? En is een ingeperkte verzorgingsstaat of een (gedeeltelijk) vermarkte gezondheidszorg beter dan het oude systeem met het ziekenfondspakket? Trappenburg wil deze ontwikkelingen niet alleen in kaart brengen, maar ook normatief beoordelen. De politicologe schreef in het verleden over rechtvaardigheidstheorieën, de stelselwijziging in de gezondheidszorg, en medisch-ethische vraagstukken. Onlangs verscheen haar boek Genoeg is genoeg (2008, Amsterdam University Press), over gezondheidszorg en democratie. Trappenburg behandelt hierin de zin en onzin van vraagsturing, keuzevrijheid en patiëntenparticipatie in de zorg.

Trappenburg is sinds 2000 als universitair hoofddocent verbonden aan de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschappen van de Universiteit Utrecht. Daarnaast was zij van 2004 tot 2008 bijzonder hoogleraar Patiëntenperspectief aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Van 1985 tot 2000 was Trappenburg in verschillende functies werkzaam aan de Universiteit Leiden, onder andere als universitair docent bij het departement Politieke Wetenschappen. Zij bekleedt verschillende bestuurs- en adviesfuncties. Zo is ze lid van de Raad voor Gezondheidsonderzoek, van de Raad van Advies voor de Orde van Advocaten en van het forum van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid. Van 2001 tot 2008 schreef zij tweewekelijks een column voor NRC Handelsblad. In 1998 werd haar werk (proefschrift en overige publicaties) bekroond met de J.C. Ruigrokprijs van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.