Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Dhr. dr. M.P. Schinkel is benoemd tot hoogleraar Competition Economics and Regulation aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde.

dhr. prof. dr. M. P. (Maarten Pieter) Schinkel, FEB
Dhr. dr. M.P. Schinkel (1971) is benoemd tot hoogleraar Competition Economics and Regulation aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam.

Maarten Pieter Schinkel bestudeert de werking van markten, en in het bijzonder hoe deze wordt beïnvloed door mededingingsbeperkend gedrag, markttoezicht en regulering. Zijn onderzoek richt zich, naast de algemene theorie van marktprocessen, onder andere op kartelvorming. Wat drijft managers die kartelafspraken maken tot hun illegale daden? Hoe pakken mededingingsautoriteiten hen effectief aan? En wat is hierin de rol van prestatiecontracten, individuele sancties en clementie? Schinkels fundamentele onderzoek naar het kat-en-muis-spel van kartelrechtshandhaving heeft onder andere geleid tot de ontdekking van tot dan toe onbekende kartelvormen. Hij leverde verder bijdragen aan de toepassing van forensische economie in de handhaving van het mededingingsrecht, waaronder schattingsmethoden voor (doorgegeven) kartelschades. Daarnaast ontwerpt Schinkel instrumenten voor fusiecontrole en analyseert hij de (soms onbedoeld perverse) invloed van jurisprudentie en regulering op marktgedrag.

Schinkel is sinds 2003 verbonden aan het Amsterdam Center for Law & Economics (ACLE) van de UvA, waar hij leiding geeft aan de onderzoeksgroep Competition & Regulation. Tevens is hij directeur van het Economics Network for Competition and Regulation (ENCORE). Schinkel is visiting professor aan het College of Europe in Brugge. Eerder doceerde hij aan de Universiteit van Luik en de Universiteit Maastricht, waar hij in 2001 promoveerde. Schinkel deed onderzoek aan Massachusetts Institute of Technology (MIT). Hij adviseerde onder meer de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en de Europese Commissie. Schinkel is Fulbright Fellow, Tinbergen Institute Research Fellow, en Centre for Economic Policy Research (CEPR) Research Affiliate.