Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Dhr. dr. A. Gerrits is benoemd tot hoogleraar op de Jean Monnet leerstoel in de internationale relaties van de Europese Unie (EU External Relations) aan de Faculteit der Geesteswetenschappen.

Foto: Jeroen Oerlemans
Dhr. dr. A. Gerrits (1958) is benoemd tot hoogleraar op de Jean Monnet leerstoel in de internationale relaties van de Europese Unie (EU External Relations) aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

André Gerrits zal zich gaan toeleggen op de externe relaties en de mondiale betekenis van de Europese Unie. Hij is vooral geïnteresseerd in de verhouding tussen de zelfperceptie van de EU als ‘normatieve' macht en de wijze waarop anderen de rol en betekenis van de Unie interpreteren. De discrepantie tussen beeld en zelfbeeld kan belangrijke politieke gevolgen hebben voor de effectiviteit van het externe beleid van de EU, zowel in de relaties met belangrijke mogendheden als in specifieke crisissituaties.

Gerrits is sinds 1993 hoofddocent Oost-Europese Studies aan de UvA. Hij is tevens senior wetenschappelijk medewerker bij het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen Clingendael. Gerrits promoveerde in 1990 op de hervormingen, oppositie en geopolitieke relaties in het Polen van de jaren tachtig. Hij was eerder verbonden aan de Vrije Universiteit en aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij een meerjarig onderzoeksproject naar nucleaire, biologische en chemische wapens in de voormalige Sovjet-Unie heeft gedaan voor de ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken. Gerrits leidt diverse onderzoeks- en overige samenwerkingsprojecten in de Russische Federatie (in het kader van NWO en het MATRA-programma van Buitenlandse Zaken).