Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Mw. dr. S.J.L. Smets (1971) is benoemd tot hoogleraar Logica en epistemologie (Logic and Epistemology) aan de Faculteit der Geesteswetenschappen en de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatie van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Smets, Sonja, hoogleraar FNWI, Logica en epistemologie
Foto: Dirk Gillissen

Sonja Smets doet onderzoek naar de logica en de toepassingen daarvan binnen de epistemologie en de kwantumtheorie. Haar werk is gericht op de logische analyse van de wetten en dynamica van klassieke en kwantuminformatie. Logica speelt een cruciale rol om de overdracht van informatie te begrijpen zowel binnen klassieke scenarios als in een kwantum context. De analysie van de conceptuele, fysische en abstract eigenschappen van informatieveranderingen worden gebruikt om geloofsveranderingen en kennisupdates te modelleren evenals de systeemveranderingen die zich voordoen ten gevolge van observaties. Meer complexe processen doen zich voor wanneer we klassieke en kwantuminformatie combineren.  

Eén van de centrale vraagstellingen in Smets’ huidig onderzoeksprogramma betreft de aard van de logica die we nodig hebben om te redeneren over gecorreleerde informatieveranderingen. In deze context bestudeert ze o.a. correlaties in epistemisch-sociale netwerken evenals de correlaties die zich voordoen wanneer het uitvoeren van een wetenschappelijke waarneming zelf een effect heeft op het resultaat (zoals o.a. bij kwantum metingen). In haar interdisciplinaire projecten brengt ze inzichten en technieken samen uit verschillende onderzoeksdomeinen zoals de Logica, Kwantummechanica, Wetenschapsfilosofie, Formele Epistemologie, Theorieen over waarheidsbenardering, Epistemische Speltheorie, ‘Belief Revision Theory’ en Formele Leertheorie.

Als hoogleraar in de logica en epistemologie zal Smets haar richten op het verder ontwikkelen en promoten van logische technieken voor de analyse van kennis en geloofsopvattingen van agenten in een interactieve sociale context. Naast onderzoek zal Smets ook een groot deel van haar tijd besteden aan onderwijs in de bachelor en master Filosofie en in de master Logica. Eerder ontwikkelde ze de mastercursus Logic, Knowledge and Science.

Smets is sinds 2012 verbonden aan het Institute for Logic, Language and Computation (ILLC) van de UvA, waar ze sinds november 2013 als lid van het managementteam betrokken is bij het dagelijks bestuur van het instituut. Smets was van september 2012 tot juni 2016 directeur van het ILLC PhD-programma en ze werd per 1 juni 2016 benoemd tot directeur van het ILLC. Smets is lid van het Scientific Oversight Committee van het Joint Research Center for Logic van Tsinghua University (in Beijing) en de UvA.

In 2009 was Smets één van de NWO vidi-laureaten met een project over kwantumlogica en de toepassingen van de logica binnen de kwantuminformatietheorie. In 2012 ontving ze een prestigieuze ERC starting grant voor een project over de logische structuur van gecorreleerde informatieveranderingen.  Gedurende haar loopbaan heeft Smets ook verschillende prestigieuze wetenschappelijke prijzen ontvangen, waaronder de Birkhoff-von Neumann prijs in 2012 voor haar onderzoek over kwantumstructuren en in 2015 mocht ze de Hermann Lotze prijs in ontvangst nemen voor haar bijdrage in verschillende gebieden waaronder kwantumcognitie, de logische fundamenten van de kwantummechanica en de formele epistemologie.