Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Mw. dr. C. Testerink (1973) is benoemd tot hoogleraar Plantencelbiologie aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Het gaat om een nieuwe leerstoel, ter versterking van het cluster Green Life Sciences Amsterdam binnen het Swammerdam Institute for Life Sciences.

Testerink, Christa, hoogleraar FNWI, Plantencelbiologie
Fotograaf: Dirk Gillissen

De impact van de celbiologie is de afgelopen jaren sterk toegenomen door grote ontwikkelingen in geavanceerde microscopische technieken. In Nederland is dat met name het geval op het terrein van  biomedisch georiënteerd celbiologisch onderzoek. Als hoogleraar Plantencelbiologie gaat Christa Testerink zich richten op stressreacties van planten en de processen die daarbij op het niveau van de cel een rol spelen. Het gaat daarbij om vragen als: hoe is signaaltransductie georganiseerd in de cel en hoe leiden deze signalen tot veranderingen in de ontwikkeling van planten en tot stresstolerantie?

Aanpassen aan een vijandige omgeving

In eerder onderzoek ontdekte Testerink een nieuwe reactie van plantenwortels op zoutstress en gaf het een naam: halotropisme. Ze liet zien dat plantenwortels in staat zijn om op tijd te hoge zoutconcentraties te signaleren om vervolgens van groeirichting te veranderen en daarmee deze schadelijke stof te vermijden. Dit baanbrekende resultaat kwam voort uit de onderzoekslijn die zij opzette met de aan haar toegekende Veni- en Vidi-subsidie van NWO.

Naar zouttolerante gewassen

Planten die groeien in een omgeving met veel zout blijken, in vergelijking met normaal gegroeide planten, een andere bouw te vertonen. Uit recente studies is gebleken dat relatieve veranderingen in de groeimorfologie een belangrijke rol spelen bij zouttolerantie. Testerink denkt dan ook dat deze veranderingen nieuwe aanknopingspunten bieden voor de veredeling van zouttolerante gewassen. Ze wil achterhalen hoe processen in de wortelcellen van planten veranderingen in de bouw van hun wortelstelsel initiëren en zo uiteindelijk zoutopname van de plant verminderen. Testerinks onderzoek is niet alleen van fundamenteel belang, maar levert ook nieuwe inzichten op die in de veredeling van planten gebruikt kunnen worden om gewassen ook op verzilte bodems goed te laten presteren.

Testerink is initiator en coördinator van de collegereeks en Masterclass Amsterdam Green Life Sciences. Ze geeft bacheloronderwijs op het terrein van genomics, biochemie en celbiologie en masteronderwijs aan studenten van de track Green Life Sciences. Binnen het thema Green Environment van de Amsterdam Green Campus is Testerink tevens betrokken bij onderwijsprojecten voor scholieren en docenten.

Testerink is sinds 2000 werkzaam aan het Swammerdam Institute for Life Sciences (SILS) van de UvA, sinds 2014 als universitair hoofddocent Plantenfysiologie. Van 2009 tot 2016 was zij projectleider van een onderzoeksconsortium van UvA, VU en verdelingsbedrijf Enza Zaden binnen het STW-programma ‘Learning from Nature to protect Crops’. Ze coördineert het onderzoeksthema ‘Metabolism and Adaption’ van de interuniversitaire Graduate School Experimental Plant Sciences. Testerink publiceerde veelvuldig in internationale wetenschappelijke tijdschriften, onder meer in Trends in Plant Science en Current Biology