Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dhr. dr. D.K. Mügge (1977) is benoemd tot hoogleraar Politieke Arithmetiek aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Mügge, Daniël, hoogleraar FMG
Fotograaf: Dirk Gillissen

Daniel Mügge gaat zich in zijn onderzoek richten op macro-economische indicatoren als technocratische bestuursinstrumenten. Zulke indicatoren – prijsindices of het bruto binnenlands product (bbp) – zijn niet weg te denken uit het economisch beleid. Maar zij oogsten vaak kritiek: berekeningen zijn niet zo objectief als harde cijfers laten vermoeden. En indicatoren begrenzen onze aandacht tot dingen die wij kunnen meten.

Statistieken als beleidsinstrumenten hebben hun wortels in de 17de eeuw. Toen legde de Engelsman William Petty de basis voor een nieuwe wetenschap: Political Arithmetick – voorloper van hedendaagse ‘impact assessments’ en ‘evidence-based policy’. De term zelf raakte vergeten, maar politieke arithmetiek als beleidsaanpak zegevierde. Statistieken zijn tegenwoordig onmisbaar voor het besturen, analyseren en evalueren van de economie, en de kritiek op bijvoorbeeld het bbp klinkt harder dan ooit.

Als hoogleraar Politieke Arithmetiek gaat Mügge zijn onderzoek richten op technocratische bestuursinstrumenten, vooral op kwantitatieve indicatoren als middel voor economische sturing. Samen met zijn onderzoeksteam analyseert hij de politieke keuzes achter de indicatoren en formules die we gebruiken om onze economieën te meten.

Verdere onderzoeksthema’s

Naast de politiek van macro-economische indicatoren is Mügge in zijn onderzoek geïnteresseerd in financiële markten en hun regulering, en politieke economie in het algemeen. In 2014 publiceerde hij bij Oxford University Press Europe and the Governance of Global Finance, dat een overzicht geeft van de rol van Europa in mondiaal reguleringsbeleid sinds de financiële crisis in 2007. Cambridge University Press bracht in 2010 de bundel Global Financial Integration Thirty Years On: From Reform to Crisis uit, onder redactie van Mügge en zijn UvA-collega’s Geoffrey Underhill en Jasper Blom.

Onderwijs

Zijn onderzoeksthema’s staan tevens centraal in het onderwijs dat Mügge geeft. Hij heeft verschillende vakken binnen de bachelor- en (onderzoeks)master Politicologie gedoceerd, waaronder het vak ‘Toekomst van de internationale politieke orde’ in het honoursprogramma van de bachelor. Mügge is actief betrokken bij de ontwikkeling en inrichting van de onderwijsprogramma’s aan de afdeling Politicologie, in het bijzonder bij de ontwikkeling van de nieuwe mastertrack Politieke Economie.

Over Mügge

Mügge is sinds 2008 werkzaam bij de afdeling Politicologie van de UvA, eerst als universitair docent en sinds 2013 als universitair hoofddocent. Hij was als gastonderzoeker verbonden aan onder meer het Center for European Studies van Harvard University (VS) en het Centre for International Studies van de London School of Economics and Political Science. Hij was tevens wetenschappelijk adviseur van een studie naar financiële instrumenten en wettelijke kaders van derivatenmarkten in de landbouw van de EU, in opdracht van het Europees Parlement. Ook was hij hoofdredacteur van het wetenschappelijke tijdschrift Review of International Political Economy.

In 2014 ontving Mügge een Starting Grant van de European Research Council (ERC) voor zijn onderzoeksproject The Global Politics of Macroeconomic Measurement. Eerder in datzelfde jaar kreeg hij een Vidi-subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) voor zijn studie The Politics of Economic Measurements. Het European Consortium for Political Research (ECPR) kende hem in 2009 de Jean Blondel Prize toe voor het beste proefschrift in de Europese politieke wetenschap. De boekversie van dat proefschrift, Widen the Market, Narrow the Competition, verscheen het jaar daarna.