Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Dhr. dr. R.V. van Nieuwpoort (1975) is benoemd tot bijzonder hoogleraar Efficient Computing for eScience aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel is ingesteld vanwege de Stichting Netherlands eScience Center. Van Nieuwpoort combineert het bijzonder hoogleraarschap met zijn functie als technisch directeur bij het Netherlands eScience Center (NLeSC).

Rob van Nieuwpoort, hoogleraar FNWI, Efficient Computing for eScience
Rob van Nieuwpoort. Foto: Dirk Gillissen

Rob van Nieuwpoort wordt als bijzonder hoogleraar de schakel tussen het onderzoek aan de UvA en dat aan het eScience Center. Het NLeSC  bevordert het gebruik van digitale technologie in de wetenschap. Het verbindt informatica, data science, e-infrastructuur en data- en rekenintensief onderzoek in alle onderzoeksdomeinen, van fysica tot geesteswetenschappen. De toepassingen in het projectportfolio van het NLeSC bieden een unieke mogelijkheid voor onderzoekers en studenten om hun kennis toe te passen in wetenschappelijke vraagstukken buiten de informatica.

Efficiënter inzetten van grootschalige rekenkracht

Van Nieuwpoort gaat onderzoek doen naar hoe grootschalige rekenkracht efficiënter kan worden ingezet om wetenschappelijke doorbraken te bereiken in de verschillende wetenschapsgebieden. Computers zijn de afgelopen decennia fundamenteel veranderd, en er is een verschuiving in de balans tussen rekenkracht en datatransport. Computers kunnen steeds sneller rekenen, maar ze kunnen de gegevens niet snel genoeg bij de rekeneenheden krijgen. Daarbij zijn computers massief parallel geworden: ze doen veel berekeningen gelijktijdig. Een groot aantal wetenschappelijke toepassingen heeft deze ontwikkeling niet kunnen bijhouden. Als gevolg hiervan is veel wetenschappelijke software suboptimaal. Verbetering hiervan zal leiden tot snellere grootschalige dataverwerking en betere wetenschappelijke instrumenten zoals telescopen, klimaatsimulaties, deeltjesversnellers, etc.

Van Nieuwpoort gaat nieuwe programmeermodellen ontwikkelen en onderzoeken die het gebruik van grootschalige systemen (zogenoemde exascale computers) eenvoudiger en efficiënter moeten maken. Daarnaast speelt ook energie-efficiëntie een cruciale rol. Voor grote wetenschappelijke experimenten, zoals de Square Kilometre Array (SKA) telescoop, is het energiegebruik een beperkende factor en een zeer grote kostenpost. Programmatuur die efficiënter met energie omspringt, leidt in zo’n geval direct tot gevoeligere instrumenten.

Bachelor- en masteronderwijs

Naast het doen van onderzoek gaat Van Nieuwpoort onderwijs geven binnen het bachelor- en masterprogramma van Systems and Network Engineering en van Software Engineering. Het GPU Computing Center dat Van Nieuwpoort opzette aan de Vrije Universiteit, speelt inmiddels een belangrijke rol in de joint master Computer Science van de VU en UvA en zal gecontinueerd worden.

Van Nieuwpoort is sinds 2012 technisch directeur bij het Netherlands eScience Center. Eerder werkte hij als universitair docent bij de onderzoeksgroep Computer Systems van de Vrije Universiteit en als onderzoeker bij ASTRON, het Nederlands instituut voor radioastronomie. Van Nieuwpoort publiceerde veelvuldig in gerenommeerde wetenschappelijke tijdschriften, onder meer in Astronomy and Astrophysics, Journal of the American Society for Mass Spectrometry, ACM Transactions on Programming Languages and Systems en IEEE Computer.