Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Dhr. prof. dr. B. ter Weel (1975) is per 1 oktober benoemd tot hoogleraar Economisch Onderzoek en Beleid aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Ter Weel combineert zijn hoogleraarschap met de functie van algemeen directeur van SEO Economisch Onderzoek.

Bas ter Weel, hoogleraar FEB, Economisch Onderzoek en Beleid
Foto: Dirk Gillissen

Bas ter Weel heeft ruime ervaring op het terrein van toegepast economisch onderzoek en beleidsanalyse. Zijn expertise ligt onder andere op het terrein van innovatie, zorg, financiële markten, internationale betrekkingen, pensioenen en vergrijzingsvraagstukken. De afgelopen jaren verrichte hij vooral beleidsmatig onderzoek op het terrein van arbeidsmarkt en onderwijs.

Als hoogleraar aan de UvA gaat Ter Weel zich bezighouden met de toepassing van economische inzichten om maatschappelijke vragen te beantwoorden, en daar beleidsopties of –conclusies aan te verbinden. Zijn onderzoek zal zich vooral richten op vraagstukken uit de arbeidseconomie, onderwijseconomie gezondheidseconomie, demografie, de economie van de sociale zekerheid en de economie van de publieke sector. Ter Weel zal zijn ervaring met praktisch en maatschappelijk relevant onderzoek inzetten in het onderwijs- en onderzoeksprogramma van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde.

Ter Weel is vanaf 1 september algemeen directeur van SEO Economisch Onderzoek. De afgelopen negen jaar werkte hij bij het Centraal Planbureau (CPB), sinds 2013 als plaatsvervangend directeur. Daarnaast was Ter Weel vanaf 2011 hoogleraar Economie aan de Universiteit Maastricht. Ter Weel is redacteur van wetenschappelijk tijdschrift De Economist.