Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Mw. dr. S.L. de Lange (1981) is benoemd tot bijzonder hoogleraar op de dr. J.M. den Uyl-leerstoel aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel is ingesteld vanwege de Wiardi Beckman Stichting. De Lange is de opvolger van prof. dr. Frank Vandenbroucke, die in oktober 2015 universiteitshoogleraar aan de UvA werd.

Sarah de Lange, hoogleraar FMG, politicologie, dr. J.M. den Uyl-leerstoel
Sarah de Lange (foto: Dirk Gillissen)

Als bijzonder hoogleraar gaat Sarah de Lange West-Europese sociaaldemocratische partijen onderzoeken. Ze analyseert de ideologische, organisatorische en strategische uitdagingen waar West-Europese sociaaldemocratische partijen voor staan. Ook kijkt ze naar mogelijke oplossingen en de effectiviteit hiervan.

Reactie op succes

De focus van het onderzoek komt te liggen op de verschillende manieren waarop sociaaldemocratische partijen reageren op het succes van radicaalrechts-populistische partijen én dat van groene en sociaalliberale partijen. Het gaat om vergelijkend onderzoek in West-Europese landen die in politiek opzicht op Nederland lijken, zoals België, Denemarken, Duitsland, Finland, Noorwegen, Oostenrijk en Zweden. Centrale vraag in haar onderzoek is of de wijze waarop sociaaldemocratische partijen de band met kiezers proberen te verstevigen door organisatorische innovaties - zoals het gebruik van ‘open primaries’ - de kloof tussen lager- en hogeropgeleiden vergroot of juist verkleint.

Maatschappelijke breuklijnen

De  Lange’s nieuwe onderzoekslijn als bijzonder hoogleraar sluit naadloos aan op haar lopende onderzoek. De Lange doet al jaren onderzoek naar veranderingen in de West-Europese partijpolitiek, vooral naar de opkomst van nieuwe maatschappelijke breuklijnen en de gevolgen hiervan voor partij- en politieke systemen in West-Europa. In eerder onderzoek liet ze zien dat de West-Europese sociaaldemocratische partijen zich in een spagaat bevinden, omdat zij op sociaal-culturele issues zoals immigratie en integratie competitie ondervinden van zowel libertair-kosmopolitische als autoritair-nationalistische partijen. De initiële reactie van sociaaldemocratische partijen, die bestond uit het opschuiven in de richting van met name radicaalrechts-populistische partijen, heeft gezorgd voor kiezersverlies aan groene en sociaalliberale partijen. Vervolgens hebben deze electorale en positionele verschuivingen consequenties gehad voor coalitievorming, omdat zij de formatie van linkse meerderheidskabinetten hebben bemoeilijkt.

In het onderwijs heeft De Lange een uitgebreide ervaring. Ze doceert onder meer op het terrein van partijpolitiek, politieke structuren en processen, en methodenleer. De sociaaldemocratie in West-Europa, en de ontwikkelingen op links in bredere zin (bijv. Opkomst sociaal populisme), zullen ook belangrijke onderwerpen in De Lange’s colleges worden.

Over De Lange

De Lange is sinds 2008 werkzaam aan de afdeling Politicologie van de UvA, sinds 2014 als universitair hoofddocent. Voor haar komst naar de UvA was zij als Jean Monnet Fellow verbonden aan het Robert Schuman Centre for Advanced Studies van het European University Institute (Florence). De Lange is sinds 2011 lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur en adviseert in deze hoedanigheid parlement en regering, en ook bestuurlijke organisaties, over het functioneren van de Nederlandse democratie. Daarnaast is zij lid van de Raad van Advies van ProDemos, ‘Huis voor democratie en rechtsstaat’.