Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Dhr. dr. A.R. Soetevent is benoemd tot hoogleraar Empirical Microeconomics aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde.

dhr. prof. dr. Adriaan Soetevent, medewerker FEB, hoogeleraar Empirical Microeconomics, foto Jeroen Oerlemans
Foto: Jeroen Oerlemans

Dhr. dr. A.R. Soetevent (1976) is benoemd tot hoogleraar Empirical Microeconomics aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Adriaan Soetevent heeft empirisch onderzoek verricht naar sociale interacties in het consumptiegedrag van huishoudens. Ook onderzocht hij factoren die de hoogte van giften aan goede doelen tijdens van-deur-tot-deur collectes beïnvloeden, zoals de aangeboden betaalwijze of het kunnen winnen van een prijs. In de komende jaren kent zijn onderzoek twee speerpunten. Ten eerste zal hij empirisch onderzoek doen naar een aantal vanuit mededingingsoogpunt belangrijke productmarkten die gekenmerkt worden door imperfecte concurrentie. Het onderzoek dat Soetevent reeds doet naar de werking van de Nederlandse benzinemarkt maakt hiervan deel uit. In dit onderzoek toonde hij aan dat het veilen van benzinestations aan de snelweg door de Nederlandse overheid geen effect heeft gehad op het prijsniveau. Ten tweede zal hij zich richten op vraagstukken op het snijvlak van de gedragseconomie en de industriële organisatie. Een algemene vraag is bijvoorbeeld in welke markten consumenten niet-rationele beslissingen nemen en in hoeverre productaanbieders deze irrationaliteit kunnen uitnutten. Deze vragen zullen zowel met behulp van experimenten als door verzamelen van velddata worden onderzocht.

Soetevent promoveerde in 2004 cum laude aan de Rijksuniversiteit Groningen en is sindsdien universitair docent Industriële Organisatie aan de UvA. Hij is tevens opleidingsdirecteur en fellow van het Tinbergen Instituut. Hij is daarnaast fellow van het Amsterdam Centre for Law and Economics (ACLE). Soetevent verbleef voor zijn onderzoek als fellow aan Tufts University in Boston en aan de University of Wisconsin in Madison. Hij ontving diverse beurzen voor zijn onderzoek, waaronder een Veni-subsidie van NWO voor het onderzoeksproject Locational choice, price competition and consumer switching on networks. Soetevent publiceerde in diverse internationale wetenschappelijke tijdschriften zoals American Economic Review, RAND Journal of Economics, Journal of Public Economics, American Economic Journal: Economic Policy en Journal of Applied Econometrics.