Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Dhr. prof. dr. J. Nijman is benoemd tot hoogleraar Urban Studies aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen.

dhr. prof. dr. Jan Nijman, Medewerker FMG, hoogleraar Urban Studies UvA Persvoorlichting, Foto: Jeroen Oerlemans

Dhr. prof. dr. J. Nijman (1957) is benoemd tot hoogleraar Urban Studies aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Jan Nijman gaat bijdragen aan interdisciplinair onderzoek binnen het onderzoekszwaartepunt Urban Studies. Zijn belangstelling ligt met name op het gebied van internationale stedelijke netwerken en de daarmee samenhangende interne geleding van de stad in cultureel en economisch opzicht. Nijman is geïnteresseerd in vergelijkende theoretische en empirische analyses van steden in mondiale context. Hij is bekend om zijn werk in Mumbai en Miami. Zijn huidige onderzoeksprojecten zijn gericht op de veranderende rol van suburbs in stedelijke regio’s, de economisch-geografische betekenis van sloppenwijken in megacities in India en de invloed van toenemende ruimtelijke mobiliteit op burgerschap in mondiale steden. De stad Amsterdam zal een belangrijke plaats innemen in zijn toekomstig onderzoek.

Nijman is sinds 1998 werkzaam als hoogleraar Geography and Regional Studies aan de Universiteit van Miami. Daarnaast is hij aan diezelfde universiteit directeur van het Urban Studies Program aan het College of Arts & Sciences. Hiervoor werkte Nijman onder meer aan de Universiteit van Illinois (Urbana-Champaign, VS) en de Universiteit van Colorado (Boulder, VS). In 1996 was hij als distinguished visiting research professor verbonden aan de Wibautleerstoel voor grootstedelijke vraagstukken aan de UvA. Hij is een voormalig Guggenheim Fellow en wetenschappelijk adviseur bij de National Geographic Society. Nijman heeft vele publicaties op zijn naam staan, waaronder in vaktijdschriften als Urban Geography, Cities, Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie en International Journal for Urban en Regional Research. Afgelopen december kwam zijn boek Miami: Mistress of the Americas (University of Pennsylvania Press, 2010) uit.