Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Mw. dr. S.A.C.M. Lavrijssen is benoemd tot hoogleraar Consument en Energie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

mw. prof. dr. Saskia Lavrijssen, mederwerker FdR, hoogleraar Consument en Energie, foto Jeroen Oerlemans

Mw. dr. S.A.C.M. Lavrijssen (1976) is benoemd tot hoogleraar Consument en Energie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

De belangen van de consument vormen een centrale doelstelling van Europese en nationale wetgeving voor de regulering van de energiemarkt. De positie van consumenten is tot op heden echter onderbelicht gebleven in het wetenschappelijke onderzoek en debat. De leerstoel Consument en Energie is ingesteld ter bevordering van onafhankelijk multidisciplinair onderzoek naar de positie van de huishoudelijke en zakelijke consument in de energiemarkt onder de invloed van liberalisering, globalisering en klimaatveranderingsvraagstukken. De leerstoel is ondergebracht bij het Centrum voor Energievraagstukken van de UvA en is mede mogelijk gemaakt door inzet van de Consumentenbond, Vereniging Eigen Huis en de Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW).

Onderzoek

Saskia Lavrijssen heeft zich gespecialiseerd in het Europees recht, het mededingingsrecht, economische regulering en goed bestuur. Sinds 1999 is de energiesector een bijzonder aandachtsgebied in haar onderzoek. Ze heeft vele nationale en internationale publicaties op haar naam staan over het toezicht op en de regulering van de energiesector.

Lavrijssen richt zich in haar onderzoek onder meer op de bescherming van niet-mededingingsbelangen door nationale mededingingsautoriteiten en energietoezichthouders in de EU. De belangen van de consument spelen hierbij een cruciale rol. Ook besteedt zij aandacht aan het belang van de onafhankelijkheid van de toezichthouder bij de bescherming van de belangen van de consument. Inzichten van de gedragseconomie over beslissingen van de consument in de energiesector en de implicaties voor de wetgever en de toezichthouder vormen eveneens een belangrijk onderdeel van het onderzoek van Lavrijssen.

Academische achtergrond

Lavrijssen is sinds 2007 werkzaam als universitair hoofddocent Economisch Publiekrecht aan het Europa Instituut van de Universiteit Utrecht (UU). Voor die tijd was ze universitair docent Europees Recht aan de Universiteit van Tilburg. Tevens was zij destijds als onderzoeker en onderzoekscoördinator verbonden aan het Tilburg Law and Economics Center. In 2010 publiceerde het gerenommeerde tijdschrift European Law Review haar artikel ‘What role for National Competition Authorities in protecting non-competition interests after Lisbon?’. De Vereniging voor Mededingingsrecht bekroonde dit artikel met de prijs voor het beste paper over publieke belangen en mededingingsrecht. Mede vanwege haar expertise op het gebied van de regulering van de energiesector, werd Lavrijsen in 2010 benoemd tot plaatsvervangend raadsheer bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven.