Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dhr. prof. dr. A.P. Versloot (1965) is benoemd tot hoogleraar Germaanse taalkunde, in het bijzonder de Duitse, Scandinavische en Friese talen, aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

dhr. prof.dr. A.P. (Arjen) Versloot
Foto: Jeroen Oerlemans

Arjen Versloot geeft onderwijs aan studenten Scandinavisch en Duits. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor een deel van de minor Fries aan de UvA. Centraal in de taalkunde staat de werking van het menselijk taalvermogen. Versloot bestudeert daarbij met name taalverandering, taalvariatie en taalcontact omdat daarin de structurerende mechanismen van taal vaak goed zichtbaar worden. Het Fries kent een grote variatie en veel veranderingen, bovendien is de taal sterk onderhevig aan taalcontact. Maar het Fries is geen geïsoleerd geval: het staat in contact met andere Germaanse talen, zoals Scandinavisch en Duits, taalgroepen die zelf vele interessante gevallen van verandering, variatie en contact kennen. Het taalvergelijkende aspect neemt daarom een grote plaats in binnen het onderzoek van Versloot, maar ook binnen zijn onderwijs.

Versloot geeft de komende jaren zijn onderzoek mede vorm in samenwerking met een aantal aio’s. Zij gaan onderzoek doen naar taalverandering en taalcontact in met name de Fries-Nederlandse situatie. Onderzoeksonderwerpen zijn verandering in zinsbouw, werkwoordsvervoeging, meertaligheid van kinderen en de verhouding tussen de sociologie en taalkundige kenmerken van het Fries. Versloot werkt daarbij zoveel mogelijk samen met collega's uit aanpalende vakgebieden. Kwantitatieve modellering van processen met behulp van computersimulaties neemt daarbij een belangrijke plaats in.

Versloot was sinds 2010 al bijzonder hoogleraar Friese taalkunde aan de UvA. Indertijd was hij hoofd van de afdeling linguïstiek van de Fryske Akademy. Voor die tijd was Versloot actief als taalkundig onderzoeker en cartograaf. Hij promoveerde in 2008 aan de Universiteit van Groningen op de taalverandering in het Fries van de vijftiende eeuw. Versloot is lid van de redactieraad van het wetenschappelijke tijdschrift Taal en Tongval. Hij is betrokken bij de KNAW-programma's Taalportaal en Computational Humanities. Versloot is verder 'research fellow' van de Fryske Akademy in Leeuwarden.