Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Drs. Paul Scheffer (49) is de nieuwe bijzonder hoogleraar Grootstedelijke problematiek. Scheffer, die Geert Mak opvolgt, zal zich vooral richten op de rol van de stad als ‘drager van grensoverschrijdende cultuur’.

Drs. Paul Scheffer (49) bezet de Wibautleerstoel aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Deze bijzondere leerstoel is door de gemeente Amsterdam ingesteld voor de studie van de grootstedelijke problematiek, in het bijzonder van Amsterdam. Scheffer, die als bijzonder hoogleraar Geert Mak opvolgt, zal zich vooral richten op de rol van de stad als ‘drager van grensoverschrijdende cultuur’.

De UvA en de gemeente Amsterdam verwachten dat Scheffer als bijzonder hoogleraar Grootstedelijke problematiek de discussie over de problemen in de grote steden kan verruimen tot een politieke en culturele analyse. Met name aan het onderzoek naar ‘burgerschap’ zal Scheffer naar verwachting een stimulerende bijdrage kunnen leveren. Door aan te sluiten bij discussies over actuele problemen, zoals het groeiende onbehagen van de stadsbewoner, willen stad en universiteit de onderlinge banden verstevigen.

Paul Scheffer studeerde psychologie, filosofie en politieke wetenschappen, en heeft zich als publicist al veelvuldig in het publieke debat gemengd, met name op het terrein van de multiculturele samenleving. Hij werkte enkele jaren als correspondent in Parijs en Warschau voordat hij in 1986 wetenschappelijk medewerker werd van de Wiardi Beckman Stichting. Vanaf 1992 werkte hij onder meer als columnist voor NRC Handelsblad, als publicist, programmamaker en redacteur televisie. Onderwijservaring deed hij op als universitair docent Nieuwe Geschiedenis aan de UvA en later als universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen. Scheffer is lid van diverse commissies op wetenschappelijk, cultureel en politiek terrein. Sinds 1978 schreef hij zo’n tweehonderd essays in onder meer NRC Handelsblad, de Volkskrant, de Groene Amsterdammer, de Haagse Post en Vrij Nederland. Daarnaast schreef hij zo’n vijftig artikelen in gezaghebbende buitenlandse dagbladen. Grote bekendheid geniet hij als instigator van het debat over de multiculturele samenleving.

De Wibautleerstoel is in 1991 door de Gemeente Amsterdam gevestigd aan de UvA. De leerstoel is achtereenvolgens bekleed door Willem Heinemeijer, Annemieke Roobeek, Jan Terlouw en Geert Mak. Paul Scheffer is voor vijf jaar benoemd, en zal minimaal twee dagen in de week aan onderwijs en onderzoek besteden. Onderzoekers van uiteenlopende wetenschapsgebieden binnen de UvA zullen bij de thema’s van de leerstoel worden betrokken. Scheffer gaat colleges geven aan studenten van onder andere de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de UvA (o.a. Geografie en Planologie). Als bijzonder hoogleraar gaat Scheffer ook een rol spelen in het programmeren van een nieuwe serie Amsterdam-lezingen voor een groot publiek.