Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Drie hoogleraren van de UvA hebben een open brief ondertekend naar aanleiding van de recente ophef over fouten in het IPCC-klimaatrapport van de VN. Ze betreuren verkeerde informatie in het rapport maar vinden het onterecht dat de hele klimaatwetenschap in diskrediet wordt gebracht.

Drie hoogleraren van de Universiteit van Amsterdam hebben met 51 andere Nederlandse wetenschappers een open brief gepubliceerd naar aanleiding van de recente ophef over fouten in het IPCC-kllimaatrapport van de Verenigde Naties. Ze betreuren verkeerde informatie in het rapport maar vinden het onterecht dat de hele klimaatwetenschap in diskrediet wordt gebracht.

Hoogleraar Aquatische microbiologie Jef Huisman, hoogleraar Milieukunde Lucas Reijnders en hoogleraar Earth Surface Science Karsten Kalbitz sloten zich aan bij het initiatief om met de andere wetenschappers het ontstane beeld bij te stellen. ‘In de Tweede Kamer zijn klimaatwetenschappers onlangs zelfs neergezet als 'bedriegers' en 'klimaatmaffia'. Zulke kwalificaties missen grond in de feiten en zijn daarom misplaatst. Dat het IPCC niet onfeilbaar is, maakt haar hoofdconclusies nog niet onwaar of gekleurd. Wel zou het IPCC grootmoediger moeten worden in het snel en openlijk erkennen en corrigeren van fouten', aldus de ondertekenaars van de brief.

De wetenschappers spreken de hoop uit dat de discussie over klimaatverandering dichter bij de feiten kan worden gehouden. Ook doen ze voorstellen voor verbetering van hun werk en herstel van het vertrouwen in de klimaatwetenschap. De open brief is in de bijlage in te zien.