Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Twee samenwerkende onderzoeksteams onder leiding van UvA-wetenschappers ontvangen een subsidie van respectievelijk 921.000 en 668.000 euro van de Programmaraad voor het Onderwijsonderzoek van NWO. De teams gaan onderzoek doen naar het effect van onderwijsstelsels en methoden voor begrijpend lezen.

Twee samenwerkende onderzoeksteams onder leiding van UvA-wetenschappers ontvangen een subsidie van respectievelijk 921.000 en 668.000 euro van de Programmaraad voor het Onderwijsonderzoek (PROO), onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). In het project dat geleid wordt door prof. dr. Herman van de Werfhorst, doen wetenschappers van de UvA en de Universiteit Maastricht (UM) onderzoek naar de effectiviteit van onderwijsstelsels. In het project onder leiding van dr. Peter de Jong richten onderzoekers van de UvA en de Radboud Universiteit Nijmegen (RUN) zich op methoden voor begrijpend lezen.

De effectiviteit van onderwijsstelsels

Project Educational Systems and Four Central Tasks of Education, onder leiding van prof. dr. Herman van de Werfhorst, Amsterdam Centre for Inequality Studies (zie onderstaande verwijzing)
Toekenning: € 921.000

De onderzoekers van de UvA (prof. dr. Herman van de Werfhorst en prof. dr. Sjoerd Karsten) en de UM bestuderen de impact van vier kenmerken van onderwijsstelsels op vier centrale functies van het onderwijs. De vier kenmerken zijn: differentiatie, standaardisatie, beroepsoriëntatie en onderwijscarrière. De vier functies zijn: verbeteren van gelijke kansen, verbeteren van efficiënt kiezen en leren, voorbereiden op de arbeidsmarkt en socialiseren voor actieve participatie in de samenleving (civic engagement). Door deze aspecten systematisch met elkaar in verband te brengen, krijgen de onderzoekers kennis over de invloed van onderwijsinstituties op een brede reeks doelstellingen, waarvan ook wetenschap en beleid bij het stellen van hun prioriteiten kunnen profiteren. Voor het empirisch onderzoek maken de onderzoekers gebruik van een breed scala van datasets en technieken en vergelijken zij landen en onderwijsorganisaties met betrekking tot de institutionele variaties en de gevolgen daarvan voor de vier kernfuncties van het onderwijs.

Methoden voor begrijpend lezen

Project Enhancing the Development of Reading Comprehension, onder leiding van dr. Peter de Jong, Afdeling Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleiding
Toekenning: € 668.000 euro

Begrijpend leren lezen is een belangrijk doel in het basisonderwijs. Onderzoek naar de ontwikkeling en effectieve methoden voor de versterking hiervan zijn echter schaars. Dit project van UvA en RUN bestaat uit drie samenhangende deelprojecten die een gemeenschappelijke longitudinale databank en een gemeenschappelijke interventiestudie beogen. In de longitudinale studie worden de cognitieve en niet-cognitieve vaardigheden onderzocht die begrijpend lezen en de wisselwerking tussen begrijpend lezen en de verwerving van de woordenschat bevorderen. Effecten van het werkgeheugen, syntactische bewustwording, begripvaardigheden, leesstrategieën en motivatie voor het lezen nemen de onderzoekers hierin mee. In de interventiestudie onderzoeken zij of begrijpend lezen moet worden gericht op leesstrategieën,op verwerving van de woordenschat of op een combinatie van deze twee methoden De longitudinale studie dient als controlegroep. Ten slotte worden de modererende effecten van docenten (kwaliteit van instructie, de betrekkingen met studenten) en specifieke kindkenmerken op de effectiviteit van de interventies onderzocht.

Alle toekenningen

In totaal heeft PROO de aanvragen van zes samenwerkende teams van universitaire onderzoekers gehonoreerd. Het totale budget bedraagt bijna vier miljoen euro. Zie onderstaande verwijzing voor informatie over alle toekenningen.