Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Dr. Sarah de Lange, universitair docent bij de afdeling Politicologie van UvA, is op donderdag 21 april door de ministerraad benoemd tot lid van de Raad voor het openbaar bestuur, een onafhankelijk adviesorgaan van de regering en het parlement.

Dr. Sarah de Lange, universitair docent bij de afdeling Politicologie van de Universiteit van Amsterdam (UvA), is op donderdag 21 april door de ministerraad benoemd tot lid van de Raad voor het openbaar bestuur, een onafhankelijk adviesorgaan van de regering en het parlement.

De Raad voor het openbaar bestuur (Rob) heeft als wettelijke taak het gevraagd en ongevraagd adviseren van de regering en het parlement over de inrichting en het functioneren van de overheid. Doel is het verbeteren van de doeltreffendheid en doelmatigheid van de overheid. Daarbij geeft de Raad in het bijzonder aandacht aan de uitgangspunten van de democratische rechtsstaat. De Raad wordt gevormd door maximaal twaalf onafhankelijke deskundigen op het terrein van openbaar bestuur, politiek en wetenschap. De leden zijn geselecteerd op basis van hun deskundigheid en hun maatschappelijke ervaring, en worden bij Koninklijk Besluit benoemd. Naast De Lange is ook de heer L.J.P.M. Frissen, Commissaris van de Koningin in Limburg, op 21 april als nieuw lid benoemd.

Over Sarah de Lange

De Lange is sinds 2008 als universitair docent Kwalitatieve methodologie werkzaam bij de afdeling Politicologie van de UvA. In haar onderzoek staan politieke partijen en regeringen centraal, met speciale aandacht voor de opkomst van nieuwe politieke issues en partijen, en de gevolgen van deze ontwikkelingen voor Europese democratieën. De Lange ontving in 2010 een Veni-subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) voor haar onderzoek Newly Governing Parties: Success or Failure? Zij neemt tevens deel aan het onderzoeksproject Political Conflict in Five European Systems: The Role of Citizens, the Media, and Parties in the Politicisation of Immigration and European Integration, dat ook door NWO wordt gefinancierd.