Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

De UvA informeert u graag over de stand van zaken over de vergunningaanvragen voor de herontwikkeling van Roeterseiland.

De UvA informeert u graag over de stand van zaken over de vergunningaanvragen voor de herontwikkeling van Roeterseiland.

Garages naast de voormalige Diamantslijperij

De UvA heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor de sloop van de garages naast de voormalige Diamantslijperij. Er zal niet opnieuw worden gebouwd op deze locatie. Hierdoor ontstaat meer ruimte om het pand, waarin CREA, het culturele studentencentrum van UvA/HvA, zich zal vestigen (eind 2011).

Tijdelijke brug

De UvA heeft de omgevingsvergunning aangevraagd voor de tijdelijke (tot ca. 2015) aanpassing van de voetgangersbrug over de Nieuwe Achtergracht (ter hoogte van gebouw J/K). De brug is nu –door een scherpe bocht in het brugdek- niet goed begaanbaar. Er zal een tijdelijke brug overheen worden geplaatst, zodat dit verbetert.

Entree hal tussen gebouw A en gebouw B/C

Alternatieve fiets- en looproute Roeterseiland

De entree van gebouw A (aan de Nieuwe Achtergracht, tegen gebouw B/C aan) zal in de toekomst hoger worden dan nu.

In het bestemmingsplan Oostelijke Binnenstad (van kracht sinds 30 maart 2011) is de nieuwe bouwhoogte wel toegestaan. Dit betekent dat het bouwplan nu past binnen het bestemmingsplan.

Stadsdeel Centrum werkt nog aan de technische beoordeling van de bouwplannen voor de hal van gebouw A. De UvA verwacht de bouwvergunning binnen enkele weken te ontvangen.

Stadscampus Roeterseiland

Toekomstige entree Roeterseiland
Copyright: Visual House, architect: AHMM

De UvA werkt aan stadscampus Roeterseiland. De komende jaren renoveert de UvA verschillende universiteitsgebouwen op het terrein. Eind 2016 zullen op het Roeterseiland studenten en medewerkers van de faculteiten Economie en Bedrijfskunde, Maatschappij- en Gedragswetenschappen en Rechtsgeleerdheid gehuisvest zijn. Behalve de renovatie van de universiteitsgebouwen wordt ook de openbare ruimte opnieuw ingericht. De openbare ruimte krijgt een stedelijk en groen karakter.

Vragen?

Als u vragen hebt over de vergunningaanvragen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling HuisvestingsOntwikkeling van de UvA, via e-mail of via 020 - 525 2443.

Vragen over de bouwwerkzaamheden? Neem dan contact op met de gebiedsregisseur, via e-mail of bel 020 - 525 7704.