Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

De volgende werkzaamheden zijn de komende tijd gepland op het Roeterseiland.

Bouwprojecten en bouwterrein Roeterseiland

De volgende werkzaamheden zijn de komende tijd gepland op het Roeterseiland.

Tijdelijke energievoorziening

Op het terrein staan op verschillende plekken machines (in containers), die de gebouwen tot eind 2013 (afronding renovatie gebouw B) gaan voorzien van onder andere koeling, verwarming en elektriciteit. De centrale energievoorziening op het Roeterseiland wordt namelijk gerenoveerd en voor een deel vervangen door warmtekoude-opslag.

Om het geluid van de machines te reduceren worden geluidschermen om de machines heen geplaatst. De plaatsing van de schermen bij de machine bij gebouw A gaat in de week van 4 juli van start. De geluidschermen bij de machines bij gebouw J/K en gebouw E worden uiterlijk eind juli geplaatst.

Gebouw B/C

Voor gebouw B/C staat het volgende gepland:

  • Aanleg bouwplaats over Nieuwe Achtergracht

In juni wordt ook de Nieuwe Achtergracht bij gebouw A en gebouw H (dus aan beide zijden Nieuwe Achtergracht) als bouwroute (aan- en afvoerroute naar de bouwplaats) ingericht. Dit betekent dat er betonnen platen worden gelegd in de straat. De platen worden na de bouwwerkzaamheden weer verwijderd. Tevens worden bouwschuttingen geplaatst, zoals deze ook rond de bouwplaats in de Valckenierstraat zijn gemaakt.

Eind juni wordt de bouwplaats over de gracht in gebruik genomen.

  • Werkzaamheden gebouw B/C

In gebouw B/C wordt gewerkt aan de asbestsanering. Dit doet een gespecialiseerd bedrijf. De asbestwerkzaamheden duren tot en met augustus.

Ondertussen starten in het bouwdeel C ook de renovatiewerkzaamheden (in de ruimtes waar de asbestsanering dan is afgerond). Het gebouw wordt eerst van binnen gestript (werkzaamheden zijn 20 juni gestart). Het geluid dat te horen zal zijn, is vooral dat van het weghakken van de dekvloeren van cement en het afvoeren van het sloopafval in de containers. Allereerst start het werk op de tiende en negende verdieping van bouwdeel C (er wordt van boven naar onderen gewerkt).

Zie ook het bericht Werkzaamheden gebouw B/C Roeterseiland.

  • Sloop gebouw (verbinding) tussen C en D

Het deel dat gebouw C met gebouw D verbindt wordt afgebroken. Deze werkzaamheden duren van 4 juli tot ongeveer 17 juli.

Zie ook het bericht Sloop patiogebouw en sloop verbinding C en D Roeterseiland.

Gebouw D

In gebouw D is de asbestsanering afgerond en is de reguliere bouw weer van start gegaan. De komende twee weken vinden de laatste interne sloopwerkzaamheden plaats. Daarna worden onder andere nieuwe vloeren, plafonds en binnenwanden geplaatst in het pand. Medio december is het werk in gebouw D gereed.

Zie ook het bericht Herstart bouwwerkzaamheden gebouw D.

  • Patiogebouw

Op dit moment wordt gewerkt aan de asbestsanering in het kleine patiogebouw, gelegen op de binnenplaats tussen gebouw D en G.

In juli wordt het patiogebouw helemaal afgebroken. De sloopwerkzaamheden vinden plaats van 4 juli tot ongeveer 17 juli.

Zie ook het bericht Sloop patiogebouw en sloop verbinding C en D Roeterseiland.

Gebouw I (voormalige Diamantslijperij)

Het afbouwen van de binnenkant van het gebouw is in volle gang. De gebruikers van het Roeterseiland merken weinig van deze werkzaamheden. De oplevering van het pand vindt plaats op 1 september 2011.

Toekomst Roeterseiland

De komende jaren investeert de Universiteit van Amsterdam flink in de herontwikkeling van het Roeterseiland. Verschillende universiteitsgebouwen worden gerenoveerd en ook de buitenruimte wordt opnieuw ingericht. Over enkele jaren zullen studenten en medewerkers van drie faculteiten hier gehuisvest zijn: Economie en Bedrijfskunde, Maatschappij- en Gedragswetenschappen en Rechtsgeleerdheid.

De Nieuwe Achtergracht wordt de centrale as van het gebied: hier komen de entrees van de gebouwen. Kleinschalige voorzieningen, zoals winkels en horeca, komen aan de Roetersstraat. De bestaande gebouwen rondom de Nieuwe Achtergracht worden zowel van binnen als van buiten grondig gerenoveerd. Ook de ruimte tussen de gebouwen wordt vernieuwd, en er komt een grote ondergrondse universitaire fietsenstalling en een parkeergarage.

Vragen?

Voor vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de gebiedsregisseur, via e-mail of bel 020 525 7704.