Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Universiteitshoogleraar Louise Fresco is voorzitter van het nieuw opgerichte Nationaal Platform Rio+20. Dat heeft staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Ben Knapen bekend gemaakt.

Universiteitshoogleraar Louise Fresco is voorzitter van het nieuw opgerichte Nationaal Platform Rio+20. Dat heeft staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Ben Knapen bekend gemaakt.

Het platform heeft het doel om duurzame ontwikkeling weer hoog op de maatschappelijke agenda te krijgen en met nieuwe en verfrissende ideeën te komen voor de regeringsdelegatie die in 2012 naar de VN-top Rio+20 gaat. Het Nationaal Platform Rio+20 brengt een divers palet aan organisaties bijeen, inclusief NGO's, bedrijven, jongeren- en vrouwenorganisaties en kennisinstellingen.

Zij zullen zich vanaf eind deze maand richten op de onderwerpen 'groene economie in de context van duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding' en over de manier waarop de wereldgemeenschap in VN-verband met duurzame ontwikkeling aan de slag gaat.

Bijna 20 jaar na de Rio Earth Summit, een grote VN-bijeenkomst in Rio de Janeiro in 1992, is het belang van duurzame productie en consumptie onverminderd groot. Op de Rio+20-top zal worden gekeken hoe in het verleden gemaakte beloften kunnen worden nagekomen en hoe nieuwe problemen moeten worden aangepakt.

Over Louise Fresco

Fresco is sinds 2006 als universiteitshoogleraar werkzaam aan de UvA, met als aandachtsgebied de grondslagen van duurzame ontwikkeling in internationaal perspectief. Daarnaast is zij onder andere lid van de Raad van Commissarissen van Rabobank Nederland en schrijft ze naast wetenschappelijke publicaties onder meer columns en essays. Ze was bovendien lid van de Deltacommissie, die zich boog over de bescherming van ons land tegen de gevolgen van de te verwachten zeespiegelstijging en klimaatveranderingen.