Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

De medewerkers van de faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG) die werken in gebouw A op het Roeterseiland, zullen in augustus 2011 verhuizen naar een ander kantoorgebouw.

De medewerkers van de faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG) die werken in gebouw A op het Roeterseiland, zullen in augustus 2011 verhuizen naar een ander kantoorgebouw.

Deze beslissing heeft het College van Bestuur van de UvA in overleg met de decaan van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen genomen.

De bouwwerkzaamheden op het Roeterseiland zijn in volle gang, na de zomer zal de intensiteit van de bouw toenemen. Door de medewerkers gedurende de werkzaamheden in een ander pand te herhuisvesten, zullen zij geen hinder ondervinden van de bouw.

Meer informatie over de nieuwe locatie en de verhuizing volgt. De medewerkers van de afdelingen die gaan verhuizen, worden rechtstreeks via de lijn geïnformeerd door de faculteit FMG.

Meer informatie over het verloop van de bouwwerkzaamheden volgt.

Vragen?

Medewerkers, die gaan verhuizen, kunnen vragen over het verhuistraject stellen aan de contactpersoon bij de eigen faculteit. Zij worden hiervan op de hoogte gesteld door de faculteit FMG.

Vragen over de bouwwerkzaamheden?

Neem dan contact op met de gebiedsregisseur, Gebiedsregisseur-Roeterseiland-bb@uva.nl, telefoon 020 525 7704.

Hebt u andere vragen dan kunt u contact opnemen met de afdeling HuisvestingsOntwikkeling van de UvA, HuisvestingsOntwikkeling@uva.nl, 020 525 2443.