Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dr. Justus Uitermark heeft met zijn proefschrift de Jaarprijs Politicologie 2011 gewonnen. De prijs wordt jaarlijks toegekend door de Nederlandse Kring voor Wetenschap der Politiek.

Dr. Justus Uitermark heeft de Jaarprijs Politicologie 2011 gewonnen met zijn proefschrift Dynamics of Power in Dutch Integration Politics waarop hij 23 september 2010 aan de UvA promoveerde. De uitreiking vond plaats tijdens het Politicologen-etmaal op 9 juni. De prijs wordt jaarlijks toegekend door de Nederlandse Kring voor Wetenschap der Politiek (NWKP) voor het beste proefschrift op het terrein van de politicologie.

'Culturalisme'

Uitermark richt zich in zijn dissertatie op veranderingen in de publieke discussie over integratie en in het integratiebeleid in Nederland tussen 1990 en 2005. In het bijzonder gaat hij in op de opkomst van het ‘culturalisme’, kortweg het idee dat een verlichte vrijheidslievende Nederlandse cultuur verdedigd moet worden tegen oprukkende culturen van met name islamitische migranten. Uitermark onderzocht enerzijds opiniebijdragen in landelijke kwaliteitskranten, en anderzijds het lokale integratiebeleid en de relaties tussen openbaar bestuur en minderheidsorganisaties in Amsterdam en Rotterdam. Resultaten zijn een op basis van het beperkte aantal aanhanger onverwacht sterke positie van het culturalistische vertoog respectievelijk een op basis van het meer culturalistische beleid onverwacht gunstiger positie van migranten(organisaties) in Rotterdam.

Uitermarks promotoren waren prof. dr. Jan Willem Duyvendak en prof. dr. Maarten Hajer.

Theorie en empirie

De jury - bestaande uit prof. dr. Paul Dekker (voorzitter) van de Universiteit van Tilburg en het Cultureel Planbureau, dr. Tjitske Akkerman van de UvA, en dr. Ben Crum van de Vrije Universiteit - oordeelt dat Uitermarks proefschrift zich onderscheidt door een ongebruikelijke combinatie van theorie en empirie, een spannende combinatie van deelstudies en niet in de laatste plaats bijzonder verrassende resultaten. ‘Het winnende proefschrift slaagt er in om grote algemene theorieën van Elias, Bourdieu en Alexander te vertalen naar een concrete en toepasbare opvatting van maatschappelijke macht. Het proefschrift onderschrijft het idee dat macht inherent relationeel is en dat de macht van de ene partij niet per definitie ten koste gaat van de andere. De prestatie is dat dit abstract inzicht ook empirisch wordt vertaald in netwerkanalyse van publieke debatten en in nauwgezette kwalitatieve analyse van de verschuivingen in lokaal beleid. Dan blijkt dat de opkomst van culturalistische opiniemakers en politici ook kansen heeft gecreëerd voor groepen die in eerste instantie hun directe opponenten lijken.’