Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

De volgende werkzaamheden zijn de komende tijd gepland op het Roeterseiland.

Gebouw B/C

In gebouw B/C wordt gewerkt aan de asbestsanering. Dit doet een gespecialiseerd bedrijf. De asbestwerkzaamheden duren tot en met augustus. Ondertussen starten in het bouwdeel C ook de renovatiewerkzaamheden (in de ruimtes waar de asbestsanering dan is afgerond). Het gebouw wordt eerst van binnen gestript. Om het geluid te beperken wordt het sloopafval inpandig via de liftschachten naar beneden afgevoerd.

Het geluid dat vooral te horen zal zijn, is dat van het weghakken van de dekvloeren van cement en het afvoeren van het sloopafval in de containers.

In het pand wordt van boven naar beneden gewerkt. Op dit moment vinden de werkzaamheden plaats op de derde en vierde verdieping van bouwdeel C en op de 9e en 8e verdieping in gebouw B (toren). In de toren van gebouw B komen geluidswerende gordijnen te hangen (aan de kant van de nabij gelegen panden) om het geluid van de interne sloopwerkzaamheden te beperken.

• Deel tussen gebouw A en B

Begin augustus start de sloop van het deel tussen gebouw A en B (zie gele deel op plattegrond). De werkzaamheden duren tot ongeveer eind augustus. In oktober komt hier een bouwkraan te staan. Uiteraard worden de nodige veiligheidsmaatregelen in acht genomen, zo komt er een bouwhek op het dak van de eerste verdieping om het bouwterrein af te schermen.

• Laagbouw van gebouw B

Tussen half augustus en eind oktober vinden ook sloopwerkzaamheden plaats aan de laagbouw van gebouw B, het deel grenzend aan bouwterrein 2 en gebouw I. De aannemer werkt per verdieping aan de sloop (van boven naar beneden). Om de gevel ook aan de kant van het bouwterrein (boven de Albert Heijn aan de Sarphatistraat) op een veilige manier te demonteren, wordt een stalen stelling, met daarboven houten schotten, gebouwd. Zo kunnen de auto’s bij de supermarkt veilig laden en lossen en kan de aannemer aan de eerste verdieping werken. De doorgang naar de Valckenierstraat, naast de Albert Heijn, blijft gewoon intact.

25 juli wordt de laagbouw al van binnen gestript. In 2012 komen er nieuwe gevels en wordt het gebouw van binnen vernieuwd.

Gebouw D

In gebouw D is de asbestsanering afgerond en is de reguliere bouw weer van start gegaan. De komende maanden worden onder andere nieuwe vloeren, plafonds en binnenwanden geplaatst in het pand. Medio december is het werk in gebouw D gereed.

Gebouw I (voormalige Diamantslijperij)

Het afbouwen van de binnenkant van het gebouw is al in de eindfase. De oplevering van het pand vindt plaats op 1 september 2011. In de periode van september t/m december wordt gewerkt aan de inrichting van het gebouw.

Tijdelijke energievoorziening

Op het terrein staan op verschillende plekken machines (in containers), die de gebouwen tot eind 2013 (afronding renovatie gebouw B) gaan voorzien van onder andere koeling, verwarming en elektriciteit. De centrale energievoorziening op het Roeterseiland wordt namelijk gerenoveerd en voor een deel vervangen door een WKO-installatie (warmtekoude-opslag).

Om het geluid van de machines te reduceren worden geluidschermen om de machines heen geplaatst. Er wordt nu gewerkt (vanaf 20 juli) aan het plaatsen van de schermen bij de machine bij gebouw A. De geluidschermen bij de machines bij gebouw J/K en gebouw E worden eind juli geplaatst.

Sloop garages naast de voormalige Diamantslijperij

De garages naast de voormalige Diamantslijperij worden gesloopt. De sloop start 8 augustus en duurt ongeveer twee weken. Er zal niet opnieuw worden gebouwd op deze locatie.

Zie ook het bericht Aanleg tijdelijke brug en sloop garageboxen.

Tijdelijke brug

Vanaf 8 augustus begint ook de aanleg van de tijdelijke brug over de bestaande voetgangersbrug over de Nieuwe Achtergracht (ter hoogte van gebouw J/K). De werkzaamheden duren ongeveer drie weken. De brug zal gedurende deze werkzaamheden niet begaanbaar zijn.

Zie voor meer informatie het bericht Aanleg tijdelijke brug en sloop garageboxen.

Toekomst Roeterseiland

De komende jaren investeert de Universiteit van Amsterdam flink in de herontwikkeling van het Roeterseiland. Verschillende universiteitsgebouwen worden gerenoveerd en ook de buitenruimte wordt opnieuw ingericht. Over enkele jaren zijn de studenten en medewerkers van drie faculteiten hier gehuisvest, namelijk: Economie en Bedrijfskunde, Maatschappij- en Gedragswetenschappen en Rechtsgeleerdheid.

De Nieuwe Achtergracht wordt de centrale as van het gebied: hier komen de entrees van de gebouwen. Kleinschalige voorzieningen, zoals winkels en horeca, komen aan de Roetersstraat.

Vragen over de bouwwerkzaamheden?

Neem dan contact op met de gebiedsregisseur. Bel 020 525 7704 of mail.

Hebt u andere vragen dan kunt u contact opnemen met de afdeling HuisvestingsOntwikkeling van de UvA, bel naar 020 525 2443 of via e-mail.