Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Maandag 11 juli vond een informatieavond voor omwonenden van het Roeterseiland plaats. Tijdens de avond konden de bewoners vragen stellen aan de UvA. Ook de aannemer en de bouwdirectie waren aanwezig om de vragen direct te beantwoorden.

Onderstaand de antwoorden op de vragen, die tijdens de bijeenkomst zijn gesteld.

1. Wat doet de UvA aan de overlast van junks in de Valckenierstraat en op het Roeterseiland?

De UvA heeft hierover contact gehad met de politie en het stadsdeel Centrum. De UvA kan het probleem niet oplossen, maar zal wel, via de beveiliging van het Facilitair Centrum van de UvA, de overlast monitoren en melden bij de politie en het stadsdeel.

Verder is afgesproken dat de buurt over de mogelijke overlast van junks direct contact onderhoudt met het stadsdeel. De politie heeft aangegeven dat meer meldingen voor een hogere prioriteit zorgen.

2. Kan de UvA voor meer straatverlichting zorgen rond de Valckenierstraat?

Er is verlichting geplaatst op de bouwschutting in de Valckenierstraat en in het straatje tussen gebouw J/K en de bouwplaats (2). Ook heeft de gemeente de twee straatlantaarns in de Valckenierstraat weer terug geplaatst.

3. Kan de UvA wat doen aan de overlast van het bouwverkeer in de Valckenierstraat?

Er is een logistiek coördinator aanwezig op de hoek van het bouwterrein en de Valckenierstraat. Hij coördineert het verkeer bij het betreden en verlaten van het bouwterrein.

Sinds dinsdag 12 juli staat er vanaf 06.00 uur ook een verkeersregelaar op de hoek van de Sarphatistraat en de Valckenierstraat. Het verkeer dat de Valckenierstraat inrijdt, wordt verzocht -door de verkeersregelaar- om langzaam en voorzichtig te rijden.

In september a.s. wordt opnieuw beoordeeld of de inzet van de verkeersregelaar op deze locatie gehandhaafd blijft, dit in verband met de oplevering van gebouw I in september (dat waarschijnlijk ook minder bouwverkeer betekent).

4. Is er een telefoonnummer dat omwonenden buiten werktijden kunnen bellen in geval van overlast?

In acute gevallen van (bouwgerelateerde) overlast op het Roeterseiland kunt u het nummer van de gebiedsregisseur (020 525 7704) ook in de avonden en weekenden bellen. U wordt dan doorgeschakeld naar de meldkamer van de UvA. De medewerkers van de meldkamer op het Roeterseiland staan u dus in de avonduren en in het weekend te woord.

5. Worden er maatregelen genomen tegen het geluid dat de machines bij gebouw A ook 's avonds maken?

Op het terrein staan op verschillende plekken koelmachines (in containers), die de gebouwen tot eind 2013 (na de afronding renovatie gebouw B) gaan voorzien van o.a. koeling, verwarming en elektriciteit. De centrale energievoorziening op het Roeterseiland wordt namelijk gerenoveerd en voor een deel vervangen door een warmtekoude-opslag.

Om het geluid van de machines op gebouw A te reduceren zijn geluidschermen om de machines heen geplaatst. Ook staan de machines bij gebouw A na 19.00 uur uit, waardoor de machines in de avonduren geen geluid produceren.

6. Wat doet de UvA tegen bouwverkeer dat zich niet aan de afgesproken bouwroutes houdt?

De UvA benadrukt bij de uitvoerders van de bouw, die ook verantwoordelijk zijn voor de aan- en afvoer van het materiaal naar de bouwplaats, dat het niet is toegestaan om een andere route dan de afgesproken bouwroutes te rijden.

7. Gaat de UvA ook op zaterdag werken?

Als de UvA op zaterdag bouwwerkzaamheden laat uitvoeren, zal dit van tevoren via de website worden aangekondigd.

Werken op zaterdag is toegestaan, binnen de door de gemeente gestelde eisen. De gemeente ziet een zaterdag, wat betreft regelgeving, als een reguliere werkdag. Kortom: op zaterdag is werken tussen 07.00 en 19.00 uur toegestaan.

De UvA stelt strengere eisen aan zijn aannemers ten aanzien van werken op zaterdag, namelijk: alleen tussen 08.00 en 15.30 uur.

8. Is het mogelijk om de gevel van gebouw B aan de zijde van de omwonenden in één keer weg te halen?

De aannemer verwijdert de gevels per geveldeel (= het deel van hoekpunt tot hoekpunt van het gebouw). De gevel aan de zijde van de omwonenden zal dus in één keer worden verwijderd en ook in één keer opnieuw worden opgebouwd.

9. Wat doet de UvA aan de fietsers op de stoep in de Sarphatistraat?

De toezichthouders van de UvA die op de stoep van de Sarphatistraat staan, hebben als taak het fietsparkeren door medewerkers en studenten van UvA te begeleiden.

De toezichthouders van de UvA hebben wel melding gemaakt van de fietsers op stoep, bij het stadsdeel en de politie. Bewoners kunnen dit ook zelf doen.

Vragen over de bouwwerkzaamheden?

Neem dan contact op met gebiedsregisseur Tom Zuurbier. Bel 020 525 7704 of mail naar t.l.zuurbier@uva.nl.

Hebt u andere vragen dan kunt u contact opnemen met de afdeling HuisvestingsOntwikkeling van de UvA, bel naar 020 525 2443 of mail naar huisvestingsontwikkeling@uva.nl.