Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Op donderdag 22 september vond de tweede Dies Natalis plaats van het Amsterdam University College. Op de bijeenkomst spraken prof. dr. Alexander Rinnooy Kan (Sociaal Economische Raad) en dr. Marja Zonnevylle (Shell).

Op donderdag 22 september vond de tweede Dies Natalis plaats van het Amsterdam University College (AUC), de gezamenlijke opleiding van de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam. Op de bijeenkomst spraken prof. dr. Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van de Sociaal Economische Raad en hoogleraar Policy Analysis in the Private and Public Sectors aan de UvA, en dr. Marja Zonnevylle, Site Manager van het Technology Center Amsterdam van Shell. Dr. Bart van Heerikhuizen werd verkozen tot AUC docent van het jaar.

Rinnooy Kan brak een lans voor hoger onderwijs dat studenten voldoende uitdaagt en stimuleert om hun talenten ten volle te ontwikkelen. Daarbij behoort nadrukkelijk het bevorderen van excellentie zoals dat aan het Amsterdam University College gebeurt. Het onderwijssysteem moet flexibeler worden om de gevarieerde vraag van studenten en de arbeidsmarkt goed te kunnen bedienen, betoogde Rinnooy Kan. Daarnaast behoeft ook de internationale oriëntatie van het hoger onderwijs meer aandacht.

Zonnevylle van Shell ging in haar speech in op het belang van interdisciplinair onderwijs. Daarnaast sprak zij uitgebreid over de gift of failure. In het leerproces dient er continue aandacht te zijn om het beste uit de student te halen. Tegelijkertijd moet een academische omgeving de ruimte creëren waarbinnen studenten fouten kunnen en moeten maken om van daaruit hun leerproces verder te verdiepen en te ontwikkelen, aldus Zonnevylle.

Docent van het jaar

Tijdens de bijeenkomst werd ook de AUC docent van het jaar bekend gemaakt. Van Heerikhuizen (UvA) doceert Classical and Modern Sociological Thought aan het AUC. Zijn studenten waarderen zijn passie voor zijn vak, zijn betrokkenheid bij de studenten en beschrijven hem als een bron van inspiratie.

Over het AUC

Het AUC is een gezamenlijke opleiding van de VU en de UvA. Vanuit het motto Excellence and Diversity in a Global City brengt het AUC studenten van over de hele wereld samen in een selectief en residentieel programma. In de Engelstalige liberal arts and science-opleiding verdiepen zij zich vanuit brede maatschappelijke en wetenschappelijke vraagstukken in verschillende disciplines. Bètavakken en academische vaardigheden krijgen veel aandacht. Intensief en kleinschalig onderwijs wordt gegeven door docenten met een sterke internationale achtergrond. Het AUC heeft een beurzenfonds dat wordt gesponsord door Shell, Rabobank, Schiphol Group, KLM, Akzo Nobel en PwC.