Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Onderzoeker Shanti Ganesh van de Radboud Universiteit is de winnaar van de Creatieve Geest Prijs 2011, een nieuwe prijs aan de UvA geïnitieerd door de Freek & Hella de Jonge Stichting. Ganesh ontvangt de prijs voor haar onderzoeksvoorstel ‘Can creativity switch domains?’

Freek en Hella de Jonge met Shanti Ganesh

Onderzoeker Shanti Ganesh van de Radboud Universiteit is de winnaar van de Creatieve Geest Prijs 2011, een nieuwe prijs aan de UvA geïnitieerd door de Freek & Hella de Jonge Stichting. Ganesh ontvangt de prijs voor haar onderzoeksvoorstel ‘Can creativity switch domains?’ Met de prijs van € 10.000 kan ze haar voorstel verder uitwerken, waarbij ze ondersteund wordt vanuit het UvA-onderzoekszwaartepunt Brain and Cognitive Sciences.

De speelsheid van creativiteit

In het onderzoeksvoorstel van Ganesh staat het brein van de creatieve geest centraal. Om creativiteit te kunnen bevorderen is het van groot belang te weten wat creativiteit precies is. Ganesh gaat zich daarom richten op de speelsheid van creativiteit, want speelsheid maakt het mogelijk om conventies te doorbreken en relaties tussen concepten los te laten. Volgens haar zijn er drie missing links in het wetenschappelijk onderzoek naar creativiteit: de samenhang tussen speelsheid en cognitieve controle (interne zelfbegrenzing), het overstijgen van creatieve domeinen, en de neurobiologie van creativiteit. Ze wil al deze missing links in één experiment vatten. Haar voorstel biedt de mogelijkheid om onderzoek te doen naar de neuro-biologische oorzaak van interne zelfbegrenzing. Daarbij richt Ganesh zich op het creatieve aanpassingsvermogen. Zijn architecten bijvoorbeeld ook goede dansers en zijn dansers ook goede tekenaars? Ganesh komt hiertoe met een nieuwe taak: de ‘creative switch task’. Deze taak laat ze uitvoeren door twee groepen proefpersonen, studenten dans en studenten architectuur. Hierbij maakt Ganesh onder andere scans van de anatomische verbindingen in de hersenen van de proefpersonen. Door tot meer inzicht te komen over wat creativiteit is, hoopt Ganesh bij te kunnen dragen aan de bevordering van creativiteit.

Over de prijs

Met het instellen van de Creatieve Geest Prijs willen Freek en Hella de Jonge onderzoek stimuleren naar creativiteit en de hersenactiviteiten die daarbij een rol spelen, zoals het waarnemend vermogen van schilders, het ruimtelijk inzicht van architecten en het associatieve talent van cabaretiers.