Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

De kosten die werkgevers hebben als gevolg van die arbeidsgerelateerde schade zijn beperkt. Dat blijkt uit onderzoek door wetenschappers van de UvA, uitgevoerd op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De kosten die werkgevers hebben als gevolg van die arbeidsgerelateerde schade zijn beperkt. Dat blijkt uit onderzoek door wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam, uitgevoerd op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Als door slechte arbeidsomstandigheden schade ontstaat (door beroepsziekten, arbeidsongevallen of ongewenst gedrag) kan die schade op de werkgever worden verhaald. Bovendien kan de Arbeidsinspectie in dat geval een boete opleggen. Dit zijn voor de werkgever veelal extra kosten bovenop de kosten die hij al maakt doordat hij bij ziekte van een werknemer het loon moet doorbetalen. Tot op heden bestond geen inzicht in de kosten die werkgevers hebben als gevolg van die arbeidsgerelateerde schade.

Onderzoeksresultaten

De UvA-wetenschappers onderzochten de werkgeverskosten over een periode van 6 jaar. Het onderzoek bestond onder andere uit een enquête onder 6000 ondernemingen, een inventarisatie van cao-regelingen en een analyse van data van de Arbeidsinspectie. Het leverde de volgende resultaten op:

- Er zijn jaarlijks minimaal 400.000 schadegebeurtenissen, voornamelijk bestaande uit arbeidsongevallen (ongeveer 220.000) en ongewenst gedrag (ongeveer 160.000)

- Jaarlijks worden naar schatting 7.000 schadeclaims gehonoreerd, dat is in 2% van de gevallen. De gemiddelde schadevergoeding bedraagt € 8.610

- De Arbeidsinspectie legt jaarlijks gemiddeld 2.400 boetes op van gemiddeld € 2.752 per boete

Uit het onderzoek blijkt dat in slechts een zeer beperkt aantal gevallen (ongeveer 300 per jaar) een werkgever geconfronteerd wordt met zowel een schadeclaim als een boete van de Arbeidsinspectie.