Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Drie onderzoeksteams van de UvA ontvangen van NWO een subsidie uit het programma Forensic Science. In totaal honoreert NWO negen onderzoeksprojecten en stelt daarmee 3,5 miljoen euro beschikbaar.

Drie onderzoeksteams van de UvA ontvangen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een subsidie uit het programma Forensic Science. In totaal honoreert NWO negen onderzoeksprojecten en stelt daarmee 3,5 miljoen euro beschikbaar.

De forensische wetenschap is gericht op het verzamelen en analyseren van wetenschappelijk gefundeerd bewijs met het doel om de daders van een (mogelijk) misdrijf op te sporen. Forensische wetenschap wordt een steeds belangrijker onderdeel van het opsporingsonderzoek, de vervolging van (mogelijke) daders en de berechting. Ook de publieke belangstelling voor forensische wetenschap is de laatste jaren enorm gestegen. Het NWO-subsidieprogramma Forensic Science brengt wetenschappers uit verschillende disciplines bij elkaar en overbrugt het gat tussen wetenschap en forensische praktijk door potentiële gebruikers van de onderzoeksresultaten te betrekken bij het wetenschappelijk onderzoek. Forensic Science is het eerste brede, multidisciplinaire, wetenschappelijke onderzoeksprogramma op het gebied van Forensic Science in Nederland.

NWO ontving 49 vooraanmeldingen voor dit onderzoeksprogramma,waarvan 28 voorstellen na advies verder zijn uitgewerkt. Een internationale beoordelingscommissie beoordeelde de onderzoeksvoorstellen op de criteria innovativiteit, wetenschappelijke kwaliteit en forensische relevantie. De volgende drie onderzoekvoorstellen van de UvA zijn gehonoreerd.

E-Discovery in elektronische gegevens

Semantic Search in E-Discovery - Prof. dr. Maarten de Rijke (Instituut voor Informatica)

In toedrachtsonderzoeken wordt digitale informatie essentieel. Denk aan onderzoek naar de miljardenfraudes van Madoff of aan de vastgoedfraude. Door middel van e-discovery wordt in elektronische gegevens naar informatie gezocht. Een belangrijke taak hierbij is het analyseren van ongestructureerde gegevens, bijvoorbeeld tekstbestanden en e-mails. Tot nu toe wordt meestal gebruik gemaakt van traditionele zoektechnieken. In dit project gaat De Rijke met semantische zoektechnieken automatisch entiteiten, attributen en relaties opsporen waardoor forensisch onderzoekers sneller inzicht krijgen in de toedracht.

Achterhalen herkomst van natuurlijke stoffen

Prof. dr. ir. Peter Schoenmakers (Van 't Hoff Institute for Molecular Sciences): COMFOR: The use of comprehensive two-dimensional chromatographic methods for chemical profiling of complex natural materials

Het COMFOR-project behelst de chemische profilering van bewijsmateriaal van natuurlijke oorsprong met behulp van tweedimensionale gaschromatografie (GCxGC). Brandversnellende middelen zijn een belangrijk voorbeeld van dergelijk bewijsmateriaal, maar ook veel verdovende middelen en inkt bevatten natuurlijke ingrediënten en kennen daardoor een complexe organische samenstelling. Gedetailleerde profilering kan een grote meerwaarde hebben voor het forensische onderzoek, mits de bewijswaarde van een vergelijking van profielen kan worden gekwantificeerd en gevalideerd. Schoenmakers gaat dit bereiken met behulp van populatiestudies, chemometrie en forensische statistiek. De statistische methoden worden gegeneraliseerd, zodat zij ook voor andere soorten bewijsmateriaal en andere analysemethoden toepasbaar zullen zijn. Het project wordt uitgevoerd door een team van chemici en wiskundigen.

Bewijs combineren

Prof. dr. Marjan Sjerps (Korteweg-De Vries Instituut voor Wiskunde):Combining evidence in legal (forensic) casework

Het doel van Sjerps project is om de evaluatie van bewijs door forensisch wetenschappers en strafrechtjuristen op een hoger peil te brengen. Dat kan door de verschillende bewijsmiddelen en informatie in de zaak in samenhang te beschouwen in plaats van elk afzonderlijk, en door een logische benadering uit de kansrekening toe te passen.