Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Zeventien recent gepromoveerde onderzoekers ontvangen van NWO een Veni-subsidie voor onderzoek aan de UvA of het AMC. Elke onderzoeker krijgt 250.000 euro om gedurende een periode van drie jaar onderzoek te doen.

Zeventien recent gepromoveerde onderzoekers ontvangen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een Veni-subsidie voor onderzoek aan de UvA of het AMC. Elke onderzoeker krijgt 250.000 euro. Met deze financiering kunnen de wetenschappers gedurende een periode van drie jaar onderzoek doen.

In totaal vroegen dit jaar 965 onderzoekers een Veni aan bij NWO. De aanvragen werden beoordeeld door wetenschappers uit binnen- en buitenland en uiteindelijk zijn 159 aanvragen gehonoreerd.

Gehonoreerde projecten

 • Dr. ing. Lisa van Baarsen (Klinische Immunologie & Reumatologie): Ontstekingsreuma: op weg naar preventie
  Sommige mensen hebben antistoffen in hun bloed die gepaard gaan met een verhoogd risico op het krijgen van ontstekingsreuma. Van Baarsen gaat onderzoek doen naar de moleculaire veranderingen in gewrichten en lymfeklieren van deze risicopersonen. Het einddoel is preventieve therapie te ontwikkelen.

 • Dr. ir. Jan Brascamp (Cognitive Neuroscience): Bewustzijn en ons brein
  Hoe ontstaat bewuste waarneming uit hersenenprocessen? Hersenwetenschappers gebruiken visuele illusies waarvan de waarneming varieert: dezelfde afbeelding lijkt steeds iets anders. Brascamp meet welke hersenactiviteit met die veranderende waarneming gepaard gaat, om te ontdekken hoe hersenprocessen bewuste waarneming bepalen.

 • Dr. Aurora Cruz-Cabeza (Computational Chemistry): How do molecules crystallise?
  Medicijnmoleculen worden meestal geleverd als kristallen in tabletten. Moleculen kunnen vaak kristaliseren in verschillende kristalstructuren, met verschillende eigenschappen, en deze kristalstructuren worden vaak bereikt door veranderingen in kristallisatiecondities. In dit project beoogt Cruz-Cabeza tot een beter begrip te komen van de wegen waardoor moleculen kristalliseren gebruikmakend van moleculaire modellering.

 • Dr. Lotje van der Does (Fytopathologie): Mobiel virulentie-DNA in schimmels
  In de schimmel die verwelkingsziekte van tomatenplanten veroorzaakt, is een chromosoom ontdekt met virulentiegenen. Dit chromosoom kan overspringen naar andere schimmelstammen, waardoor nieuwe pathogenen ontstaan. Van der Does gaat na hoe de ‘normale’ chromosomen met het reislustige chromosoom samenwerken.

 • Dr. Christina Eckes (Internationaal en Europees Publiek Recht): EU buitenlandse betrekkingen: invloed op de eigen huiskamer
  De Europese Unie is steeds vaker een zelfstandige speler op het internationale toneel. Eckes kijkt in haar onderzoek naar de onbedoelde en indirecte effecten van dit optreden op fundamentele rechten, grondbeginselen en interne machtsverhoudingen.

 • Dr. Michael Franke (Logica, Taal en Berekening/Wijsbegeerte): Hoe psychologische en sociale factoren de evolutie van taal beïnvloeden
  Taal heeft kunnen evolueren, doordat de mens klanken op regelmatige manier is gaan gebruiken voor verschillende sociale doeleinden. In dit project onderzoekt Franke het effect van psychologische en sociale factoren op de evolutie van taal, met nadruk op verschillen in de betekenis van bijvoeglijke naamwoorden.

 • Dr. Lindred Greer (Arbeids- & Organisatiepsychologie): Bedreiging en conflict binnen managementteams
  Teams met veel macht, zoals managementteams of taakgroepen van wereldleiders, hebben een enorme impact op de maatschappij. Ze hebben echter vaak last van conflicten over macht. In dit onderzoek gaat Greer na welk sociaalpsychologisch proces daarvoor zorgt.

 • Dr. Aline Honingh (Logic, Language and Computation): Representatie van muziek
  De beste representatie van muziek (bijvoorbeeld notenschrift, mp3) hangt af van de toepassing. In dit project zoekt Honingh de optimale representatie voor muziekclassificatie (bijvoorbeeld jazz of rock). Het onderzoek moet leiden tot een beter begrip van hoe mensen muziek classificeren, en tot toepassingen zoals muziekzoekmachines.

 • Dr. Kees Hovingh (Vasculaire Geneeskunde): Goed cholesterol gevat in genen
  Een verlaagd HDL-cholesterol resulteert in een toegenomen risico op hart- en vaatziekten. Hovingh gaat middels genetische analyse na wat de variatie in HDL bepaalt, om zo inzicht te krijgen in de vorming en afbraak van HDL.

 • Dr. Carien Lansink (Life Sciences): Onlosmakelijk verbonden in het brein
  Wanneer we een theeglas kapot zien vallen en tegelijkertijd glas horen breken, ervaren we één gebeurtenis. Dit komt doordat ons brein de verschillende sensorische informatiestromen naadloos integreert. Lansink bekijkt hoe hersengebieden samenwerken om dat voor elkaar te krijgen.

 • Dr. Eva van Lier (Taalkunde): Talen zonder woordklassen?
  Europese talen hebben woordklassen: werkwoorden (voor acties) en naamwoorden (voor objecten). Sommige Oceanische talen lijken dit onderscheid niet te maken. Van Lier onderzoekt of die talen wel andersoortige woordklassen hebben, en wat dat zegt over categorisatie in menselijke taal en denken.

 • Dr. Catherine Montgomery (Antropologie): Experimenting with drugs: What do clinical trials do?
  Wetenschappelijke methoden vertellen ons over de wereld, maar helpen ook om een bepaalde versie ergens van te maken. In dit onderzoek verkent Montgomery hoe dit intercultureel gebeurt door het transnationaal uitvoeren van klinische drugstesten in Europa en Afrika.

 • Dr. Bryan Renne ((Logic, Language and Computation): Omgaan met bewijs
  Als je geconfronteerd wordt met bewijs veranderen soms je overtuigingen over wat waar is. In dit project ontwikkelt Renne een theorie over hoe je dit het beste kunt doen.

 • Dr. Floris Roelofsen (Logic, Language, and Computation): Interpretatie van vragen
  Hoe komt de betekenis van een vraag tot stand? Hoe komt het dat kleine verschillen in woordvolgorde of intonatie soms leiden tot dramatische verschillen in interpretatie? Roelofsen ontwikkelt een wiskundig model dat de betekenis van een vraag automatisch afleidt.

 • Dr. Eric Ruhé (Psychiatrie): Het beloningsysteem bij therapieresistente depressies in beeld
  Het leren van positieve gebeurtenissen is verstoord tijdens een depressie. In twee groepen patiënten (zonder/met therapieresistentie) gaat Ruhé met MRI-scans het aanleren van verbanden tussen signaal en beloning (conditionering) meten. Vervolgens bepaalt hij hoe behandeling met antidepressiva dit beloningssysteem beïnvloedt.

 • Dr. Andreas Schuck (Communicatiewetenschap): Nieuws, media, emoties en politieke participatie
  De manier waarop de media nieuws over politiek brengen, kan de emoties van burgers beïnvloeden. In dit project onderzoekt Schuck welke emoties worden aangewakkerd door het politieke nieuws en in hoeverre dit effect heeft op de politieke participatie van burgers.

 • Dr. Liesbeth Zack (Arabische Taal en Cultuur): Taalverandering in Caïro in de negentiende eeuw
  In Caïro vonden in de negentiende eeuw grote maatschappelijke veranderingen plaats, onder andere door een migratiegolf van het platteland naar de stad. In dit project onderzoekt Zack hoe deze veranderingen het Arabische dialect van Cairo hebben beïnvloed.

Over de Vernieuwingsimpuls

De Veni-subsidie is een van de drie financieringsvormen van de Vernieuwingsimpuls. De andere twee zijn de Vidi (voor ervaren postdocs) en de Vici (voor zeer ervaren onderzoekers). De Vernieuwingsimpuls is opgezet in samenwerking met het Ministerie van OCW, de KNAW en de universiteiten. Met de Vernieuwingsimpuls biedt NWO talentvolle onderzoekers de kans vernieuwend en grensverleggend onderzoek te doen.